Kalendar sajmova Udruge inovatora Hrvatske u 2019.


DATUM NAZIV SAJMA  MJESTO ODRŽAVANJA SAJMA ROK PRIJAVE
10. - 14. travnja 2019. 47. MEĐUNARODNI SALON INOVACIJA GENEVA 2019.

više...

Geneva, Švicarska 25. veljače 2019.
9. - 13. travnja 2019. 23. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA MOSTAR 2019.

više...

Mostar, Bosna i Hercegovina 8. ožujka 2019.
travanj 2019. 11.MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDNOJ MEHANIZACIJI AGRO ARCA 2019.

više...

Karlovac, Hrvatska 15. ožujka 2019.
2. - 4. svibnja 2019. 30. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA ITEX 2019. Kuala Lumpur, Malezija 1. travnja 2019.
24. - 26. lipnja 2019. SVIIF - MEĐUNARODNI FESTIVAL INOVACIJA 2019.

više...

Santa Clara, SAD 8. travnja 2019.
17. - 20. rujna 2019. iKA 13 - IZLOŽBA INOVACIJA KARLOVAC Karlovac, Hrvatska 1. rujna 2019.
17. - 22. rujna 2019. 4. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA ISTAMBUL 2019.

više...

Istanbul, Turska 2. rujna
2019.
24. - 26. rujna 2019. 3. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA,PATENATA I NOVIH TEHNOLOGIJA INOVAMAK 2019 Skopje, Makedonija 2. rujna 2019.
3. listopada 2019. 7. SALON INOVACIJA BJELOVAR 2019.

više...

Bjelovar, Hrvatska 16. rujna
2019.
11. - 13. listopada 2019. INVENTUM 2019. - 13. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA, GOSPODARSTVA I TEHNIČKOG STVARALAŠTVA MLADIH

više...

Ilok, Hrvatska 23. rujna 2019.
14. - 16. listopada 2019. 13. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - IWIS 2019.

više...

Varšava, Poljska 7. rujna
2019.
17. - 19. listopada 2019. 17. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA ARCA 2019.

više...

Zagreb, Hrvatska 23. rujna 2019.
24. - 25. listopada 2019. FESTIVAL TEHNIČKE KULTURE 2019.

Rijeka, Hrvatska 31. srpnja
2019.
31. listopad - 3. studeni 2019. 71. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - IENA 2019.

više...

Nurnberg, Njemačka 16. rujna 2019.
27. - 30. studeni 2019. 13. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - SIIF 2019. Seoul, Južna Koreja 4. studeni 2019.
1. - 3. prosinca 2019. 4. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA IIIA 2019.

više...

Hyderabad, Indija 10. listopada
2019.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259