Kalendar sajmova Udruge inovatora Hrvatske u 2018.


DATUM NAZIV SAJMA ILI RADIONICE MJESTO ODRŽAVANJA SAJMA ILI RADIONICE ROK PRIJAVE
11. travnja - 15. travnja 2018. 46. MEĐUNARODNI SALON INOVACIJA GENEVA 2018.
Više...
Geneva, Švicarska 23. veljače 2018.
15. - 17. listopada 2018. 12. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - IWIS 2018. Varšava, Poljska 7. rujna
2018.
18. - 20. listopada 2018. 16. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA ARCA 2018. Zagreb, Hrvatska 21. rujna 2018.
18. - 20. listopada 2018. 10. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA AGRO ARCA 2018. Zagreb, Hrvatska 21. rujna 2018.
1. - 4. studeni
2018.
70. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - IENA 2018. Nurnberg, Njemačka 14. rujna 2018.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259