Kalendar sajmova Udruge inovatora Hrvatske u 2019.


DATUM NAZIV SAJMA  MJESTO ODRŽAVANJA SAJMA ROK PRIJAVE
10. - 14. travnja 2019. 47. MEĐUNARODNI SALON INOVACIJA GENEVA 2019.

više...

Geneva, Švicarska 25. veljače 2019.
9. - 13. travnja 2019. 23. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA MOSTAR 2019. Mostar, Bosna i Hercegovina 8. ožujka 2019.
travanj 2019. 11.MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA U POLJOPRIVREDI, PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDNOJ MEHANIZACIJI AGRO ARCA 2019.

više...

Karlovac, Hrvatska 15. ožujka 2019.
2. - 4. svibnja 2019. 30. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA ITEX 2019. Kuala Lumpur, Malezija 1. travnja 2019.
24. - 26. lipnja 2019. SVIIF - MEĐUNARODNI FESTIVAL INOVACIJA 2019.

više...

Santa Clara, SAD 8. travnja 2019.
20. - 22. rujna 2019. 3. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA,PATENATA I NOVIH TEHNOLOGIJA INOVAMAK 2019 Skopje, Makedonija 2. rujna 2019.
rujan 2019. 4. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA ISTAMBUL 2019. Istanbul, Turska 2. rujna
2019.
rujan 2019. 4. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA IIA 2019. Visakapathnam, Indija 2. rujna
2019.
14. - 16. listopada 2019. 13. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - IWIS 2019. Varšava, Poljska 7. rujna
2019.
17. - 19. listopada 2019. 17. MEĐUNARODNA IZLOŽBA INOVACIJA ARCA 2019. Zagreb, Hrvatska 23. rujna 2019.
31. listopad - 3. studeni 2019. 71. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - IENA 2019. Nurnberg, Njemačka 16. rujna 2019.
studeni 2019. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - IEIK 2019. Kunshan, Kina 7. listopada 2019.
prosinac 2019. 13. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA - SIIF 2019. Seoul, Južna Koreja 4. studeni 2019.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259