Aktivnosti, očekivanja, rezultati

Aktivnosti
Izrada baze podataka
 1. Priprema strukture podataka o inovatorima i inovacijama da se zadovolje svi potrebni kriteriji
  Priprema podataka o inovatorima
 2. Razvrstavanje podataka u inovatorima u definiranu formu
  • Izrada web aplikacije
  • Izrada web aplikacije za administraciju
  • Izrada web aplikacije za krajnje korisnike
  • Višejezičnost kataloga omoguća pristup određenim informacija izvan Hrvatske
  • Unos podataka u web aplikaciju, te testiranje aplikacije.

Očekivanja

 • poboljšanje informatičke pismenosti inovatora
 • unaprijediti poslovanje inovatora
 • pronalaženje poslovne suradnje u Hrvatskoj i van nje
 • poboljšanje međusobne suradnje među inovatorima, razmjena iskustava unutar članica
 • unaprijediti i pojednostavniti informiranje inovatora
 • kvalitetno izlaganje na međunarodnim sajmovima, organiziranje work shopova
 • olakšati komunikaciju s državnim institucijama

Rezultati

Uspjeli smo aktivirati katalog i web stranice na adresi www.inovatorstvo.com.
U bazi su trenutno inovacije uglavnom unešene na hrvatskom jeziku. Katalog se može pretraživati po inovatorima i inovacijama, te po naprednim mogućnostima (patentu, tip inovacije, klasfikaciji....). Inovacije se dnevno pripremaju, obrađuju i unose u web katalog tako da će s vremenom biti u katalogu sve inonvacije koje postoje na hrvatskom tržištu. Već na nekoliko primjera pokazalo se da je ovakva baza podataka odličan način promocije i pokušaj komercijalizacije inovacija, te da je dosta interesenata izvana pokazalo interes za ovakav B2B katalog.
Daljnje aktivnosti

Održavanje baze podataka i njezino proširenje, poboljšanje web aplikacije i web stranica inovatora. Prilagođavanje potrebama inovatora, udruga, potrebama državnih institucija, te potrebama tržišta. Predivđena je kolokacija servera da pristup stranicama i serveru bude brzi.
PROVEDBA MEĐUNARODNE SURADNJE PUTEM AKTIVNOG SUDJELOVANJA U RADU NAŠIH PREDSTAVNIKA U IFIA I SUDJELOVANJE NA NAJZNAČAJNIJIM SVJETSKIM IZLOŽBAMA INOVACIJA.
Cilj nastupa je dokazati stalnost visokih dometa hrvatskoga tehničko - tehnološkog stvaralaštva, predstaviti Republiku Hrvatsku kao državu sposobnih i kreativnih građana koji teže miru i razvoju demokracije zapadnog tipa i pokušati plasirati naše inovacije na inozemna tržišta.

EUREKA - Bruxelles, Belgija
Značajka priredbe najbolje se očituje u prosječnom broju izložaka i autora. Na 5.000 m2 gotovo 2.000 autora iz tridesetak država predstavlja oko 1.300 inovacija. Na izložbi se može uočiti velik broj rješenja koja su nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja i laboratorijskih ispitivanja u sklopu pojedinih instituta i razvojnih odjela velikih proizvodnih sustava, ali i zanimljivi izumi koji su tvorevine pojedinaca - inovatora.

IENA - - "IDEJE - IZUMI - INOVACIJE" - Nürnberg, Njemačka
Međunarodna izložba "Ideje - izumi - inovacije" IENA iz godine u godinu potvrđuje izvanredno visok međunarodni ugled hrvatskih inovatora, koji se predstavljaju na njoj već 11 godina uzastopce. U prosječnoj konkurenciji od 400-tinjak izlagača iz 30-ak država svijeta i 500 inovacija naši su inovatori po broju osvojenih priznanja i odličja osobito uvaženi izlagači. Posebnost izložbe ogledala se i u činjenici da organizatori već niz godina organiziraju na posebnom prostoru susret mladih inovatora Europe. Taj dio izložbe uvijek je za mlade inovatore prilika da se pokažu u svom najboljem svjetlu.
MEĐUNARODNI SALON IZUMA - Ženeva, Švicarska
Međunarodna izložba inovacija, novih tehnologija i proizvoda "MEĐUNARODNI SALON IZUMA - GENEVE" jedna je od četiri najznačajnije svjetske izložbe inovacija. Održava se pod pokroviteljstvom švicarske vlade, državnih vijeća Švicarske i Ženevskog kantona te Upravnog vijeća Grada Ženeve.
Organizatori izložbe nastoje, a iskustvo govori da to postižu uspješno, omogućiti i pojedincima i tvrtkama uvjete za pronalaženje najkraćeg puta ostvarenja, odnosno komercijalizacije nove ideje ili prototipa, odnosno novog proizvoda.

Ta je izložba za nas izvanredno komercijalno zanimljiva jer su među posjetiteljima najzastupljeniji poslovni ljudi iz razvojnih odjela velikih koncerna i predstavnici srednjih i malih tvrtki te marketinških tvrtki.. Svake godine izložbi poklanjaju izvanrednu pozornost sredstva javnog priopćavanja. Oko 600 novinara iz svih medija (tiska, radija i televizije) mnogih država objavi više od četiri tisuće naslova.
Uspjesi postignuti na međunarodnim izložbama, višegodišnje dobre veze s nacionalnim savezima inovatora čiji su članovi nekada izlagali i na INOVI, te proteklih godina sa savezima Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Poljske, Austrije, Švicarske, te organizatorima izložbi u Bruxellesu, Nürnbergu i Genevi stvorili su preduvjete da je UIH danas uvaženi poslovni partner, ali i provjereni prijatelj. Ugled je to koji je postignut mukotrpnim radom, kvalitetnim inovacijama koje je UIH predstavljao u svijetu, ali i neposrednim vezama dužnosnika i djelatnika. Uključivanje hrvatskih stručnjaka u međunarodne prosudbene odbore na izložbama u Ženevi, EUREKA i IENA također je za UIH značajno priznanje.
UIH je član Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora - IFIA i Europske asocijacije inovatora - API.
Predstavnik UIH-a član je Izvršnog odbora Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora - IFIA.
UIH je bio jedan od inicijatora stvaranja Europske asocijacije inovatora - API.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259