Razvoj i unapređenje organizacijskog ustrojstva HZI

Hrvatsku zajednicu inovatora danas čini 30 udruga i saveza inovatora koje djeluju organizirano u deset županija. Na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinske, Karlovačke, Splitsko - dalmatinske, Koprivničko - križevačke, Slavonsko-baranjske i Brodsko-posavske županije djeluju udruge koje nastoje svojim aktivnostima i programima zadovoljiti potrebe inovatora tih i susjednih županija u kojima ne postoje organizacije. Istaknimo da na području Slavonsko-baranjske, Karlovačke i Koprivničko - križevačke županije djeluju po dvije udruge inovatora.

Sve naše udruge u okviru ovoga broja registrirane su prema Zakonu o udrugama. Možemo pouzdano tvrditi da u njima djeluje oko 2500 aktivnih članova. Osim u tim udrugama u Hrvatskoj djeluje još najmanje 2500 inovatora u velikim i važnim gospodarskim središtima. Svoja prava u tim sredinama inovatori ostvaruju uz pomoć povjerenstava za inovacije ili posebno određenih stručnjaka koji se brinu o toj djelatnosti. Nije poznat broj inovatora u srednjim i manjim tvrtkama. Glede značaja njihova interesnog udruživanja u naše organizacije ta se aktivnost ne iskazuje u klasičnim oblicima organizacijsko-klubskih druženja i aktivnosti. Naše su im organizacije potrebne radi savjetodavnih potreba, pomoći pri izradi i pripremi dokumentacije za zaštitu, tumačenja pravnih propisa, zastupanjima pri nastojanju ostvarivanja transfera te promidžbenih aktivnosti.

Program rada


Program Hrvatske zajednice inovatora proteklih se godina prilično čvrsto strukturirao i temelji se na sljedećim strateškim pravcima:
 • Razvoj i unapređenje organizacijskog ustrojstva HZI - a 
 • Razvoj i unapređenje nacionalnog salona inovacija ARCA
 • Sustavni rad s mladim inovatorima
 • Provedba projekta inovator - poduzetnik
 • Uključivanje u izgradnju Hrvatskog inovacijskog sustava
 • Sustavno informiranje članstva putem časopisa i organizacijom stručnih seminara
 • Provođenje međunarodne suradnje aktivnim sudjelovanjem u radu naših predstavnika u IFIA i sudjelovanje na najvažnijim svjetskim izložbama inovacija

Pogodnosti članova HZI - a

U ovom trenutku pogodnosti su:
 • značajni popusti pri sudjelovanju na domaćoj izložbi inovacija ARCA i svjetskim izložbama u Bruxellesu, Nürnbergu i Ženevi
 • besplatna savjetovališta u HZI - u i u udrugama
 • bitno niže cijene za posao izrade prijava Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
 • uspostavljanje poslovnih veza s tvrtkama i gospodarskim sustavima koji bi bili zainteresirani da zajedno s inovatorima razrade i materijaliziraju prototip
 • bolja i češća promidžba inovatora i inovacija u sredstvima javnog priopćavanja.

Razvoj i unapređenje međunarodne izložbe inovacija "ARCA"


Cilj je izložbe promidžba inovacija, stvaranje novih proizvoda, razvoj poduzetništva, transfer tehnologija, znanja i iskustva te stvaranje izvornog hrvatskog proizvoda

"ARCA" se tijekom proteklog razdoblja afirmirala i poticala domaće stvaralaštvo, ali je ujedno postala mjesto okupljanja inozemnih izlagatelja i njihovih asocijacija - zemlje sudionice: Belgija, Slovenija, Srbija i Crna Gora, Rumunjska, Bosna i Hercegovina itd.).

"ARCA" je tradicijski prava radna godišnja svečanost hrvatskih inovatora. Ona je reprezentativno ogledalo htijenja i ostvarenja, dokument naših dometa u službi napretka, svjedočanstvo doprinosa što ga stvaraoci - entuzijasti daju naporima za brzi gospodarski oporavak Hrvatske. "ARCA" je sinteza mnogo bogatijega stvaralačkog opusa hrvatskih inovatora ponuđenog našem gospodarstvu i razmjeni sa svijetom.

Premjerno pokazati inovacije, znanstvene radove koji su ostvareni kroz potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

"ARCA" je svake godine sve više poslovna priredba na kojoj autori, bilo međusobno, bilo sa sposobnim menadžerima i poduzetnicima, uspostavljaju sve modalitete odnosa s jednim ciljem - da predložena rješenja što prije dođu tamo gdje trebaju, a to znači u proizvodnju i na tržište, te počnu donositi korist i autorima, njihovim partnerima, a naravno i našem gospodarstvu u cjelini.

Može se reći da je "ARCA" najvrjednija smotra našega stvaralaštva. Njenu okosnicu čine ideje i rješenja iz naših najrazvijenijih sredina - od Zagreba, preko Rijeke, Pule, Varaždina, Splita, Osijeka i Karlovca do manjih mjesta u kojima nema velikih gospodarskih sustava, ali ima inovatora. Širenje kruga izlagača odraz je sve snažnijega rasprostiranja organiziranog rada na jačanju same organizacije Udruge inovatora Hrvatske, sve plodotvornije promidžbe stvaralaštva putem medija koji nas prate posebno na našim vrlo uspješnim nastupima na domaćim i posebno na najvećim svjetskim smotrama, kao i ozbiljnih iskoraka koje pojedine razvijene sredine čine na praktičnoj proizvodnoj primjeni rješenja naših inovatora.

Razvoj i unapređenje međunarodnog sajma inovacija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji "AGRO ARCA"

Agro Arca jedinstveni je međunarodni sajam posvećen najvažnijoj gospodarskoj grani – poljoprivredi i prehrambenoj industriji koji na jednom mjestu okuplja inovatore, akademsku zajednicu, državne i lokalne gospodarske institucije, obiteljska poljoprivredna gospodarska, obrtnike i poduzetnike ciljem promocije agroinovacija, novih ideja, tehnoloških dostignuća te proizvoda i usluga iz područja poljoprivrede i prehrambene industrije.

Agro Arca prilika je svim sudionicima da na jednom mjestu predstave svoju inovativnost i kreativnost kao i dosege u proizvodnji i preradi hrane.

Prilika je to i svakom proizvođaču da predstavi i promovira svoj proizvod, osjeti potrebe tržišta i kupaca, upozna se s novostima iz industrije i testira vlastite tržišne, marketinške i komunikacijske mogućnosti. Prigoda je to i svim posjetiteljima da se na jednom mjestu upoznaju s najnovijim dostignućima i inovacijama u poljoprivredi i proizvodnji hrane, ali i dostignućima na području ekološke i tradicionalne proizvodnje hrane, te prigoda da vide, osjete i kupe proizvode vrijednih inovatora i proizvođača.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259