PRIJAVA INOVACIJE GODINE 2015.

NAPOMENE:

Svi prijavljeni biti će kontaktirani u roku od sedam (7) dana od zaprimanja prijave
Povjerenstvo će tri finalne inovacije prema potrebi i izravno kontaktirati

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259