KATALOG HRVATSKIH INOVACIJA NA 52. IZLOŽBI INOVACIJA EUREKA - INNOVA 2003 BRUSSELS, BELGIJA

15.11.2003

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259