Pulski centar za poduzetništvo - PCP

30.04.2004

"Pulski centar za poduzetništvo" (skraćeni naziv: PCP) je neprofitna udruga osnovana 17. prosinca 1998. godine od strane sljedećih osnivača:

 • Grad Pula
 • Istarska županija
 • Općina Medulin
 • Općina Ližnjan
 • Općina Marčana
 • Općina Barban
 • Općina Vodnjan
 • Luka Pula d.o.o.
 • Uljanik zajednički poslovi d.o.o.
 • Pula-Herculanea d.o.o.
 • Pulapromet d.o.o.
 • Tržnica d.o.o.
 • Plinara d.o.o. 

Osnovna područja djelovanja PCP-a su edukacija, savjetovanje i informiranje postojećih malih i srednjih poduzetnika, kao i onih koji to žele postati. PCP se želi profilirati kao poslovno-informativni centar koji postojećim i potencijalnim poduzetnicima uvijek može pružiti pravovremenu i točnu informaciju o uvjetima poslovanja, poticajnim programima, mogućnostima i uvjetima kreditiranja,...

Misija PCP-a:

Stvaranje osnova za upravljanje resursima na ekološki, ekonomski i socijalno prihvatljiv način kao preduvjet uravnoteženom i dugoročno održivom razvoju poduzetništva, utemeljenog na razvoju znanja i vještina, te stvaranju novih vrijednosti.

Temeljni ciljevi PCP-a su:

 • stvoriti uvjete i okolnosti za održivi razvitak i unapređenje gospodarskih aktivnosti putem samostalnih gospodarstvenika, te malih i srednjih obrtnika i društava kapitala (malo gospodarstvo) kao temeljni uvjet gospodarskog razvitka grada Pule, okolnih općina i Istarske županije
 • stvoriti funkcionalnu mrežu poduzetnika, financijskih institucija, lokalnih i državnih vlasti, domaćih i stranih stručnjaka i organizacija okupljenih na zadaći unapređenja i razvitka malog gospodarstva
 • osigurati malim gospodarstvenicima ukupnu stručnu, organizacijsku i financijsku potporu
 • promicati stvaranje strukovnih udruga i zadruga kao djelotvornih oblika organiziranja malih gospodarstvenika

Djelatnosti za ostvarenje postavljenih ciljeva PCP-a su:

 • okupljanje stručnjaka i poduzetnika zainteresiranih za zajednički rad na razvitku malog gospodarstva
 • sustavna analiza gospodarskog stanja i gospodarskih kretanja kao preduvjet za izradu općih i posebnih programskih i planskih dokumenata
 • osmišljavanje i izrada općih i posebnih programskih i planskih dokumenata potrebnih za razvitak malog gospodarstva
 • informiranje, edukacija i savjetovanje poduzetnika
 • okupljanje i povezivanje postojećih i potencijalnih malih gospodarstvenika srodnih i dopunjujućih djelatnosti
 • ispitivanje i obrada tržišta
 • organizacija savjetovanja, simpozija, susreta, tribina, okruglih stolova na temu poticanja poduzetništva
 • razvoj poduzetničke infrastrukture (poslovni parkovi, poduzetničke zone i inkubatori, ...)
 • formiranje mreže konzultanata za pomoć pri izradi poslovnih planova
 • poticanje i razvoj malog gospodarstva, a posebice definiranje deficitarnih zanimanja i poticanje razvoja istih
 • informiranje o kreditnim linijama za razvoj gospodarstva
 • aktivna komunikacija sa predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • izdavanje glasila, priručnika, biltena, brošura, letaka sa svrhom informiranja poduzetnika i razvoja poduzetničke klime
 • organiziranje posjeta sajmovima i nadležnim institucijama iz područja poduzetništva 

PCP je umrežen u zajedničke aktivnosti sa Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo (MOMSP) i ostalim Centrima iz drugih dijelova Hrvatske. Zajedničke aktivnosti sa ostalim Centrima su usmjerene na razmjenu iskustava i rad na zajedničkim projektima sa svrhom poticanja poduzetništva na nacionalnom nivou.

Osnovni podaci:
Naziv: Pulski centar za poduzetništvo” - PCP
Adresa: Kapitolinski trg 8, Pula (iza Gradske vijećnice)
Telefon: 052/381-770
Telefax: 052/381-771
Email:pcp@pu.t-com.hr 

NA VAMA JE DA BUDETE PODUZETNI – MI VAM MOŽEMO POMOĆI U REALIZACIJI!

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259