2. SALON INOVACIJA „BJELOVAR 2014“

12.09.2014
2. Salon inovacija „Bjelovar 2014“ - poziv na sudjelovanje

Bjelovar, 23.-24. listopada 2014.

Županijska komora Bjelovar organizirat će i ove godine izložbu inovacija pod nazivom „2. Salon inovacija Bjelovar 2014“ uz tematske stručne skupove s ciljem poticanja inovativnosti i kreativnosti kao osnovne komponente konkurentnosti gospodarstva. Naglasak izložbe je na predstavljanju inovatora iz Bjelovarsko-bilogorske županije uz gostovanje renomiranih i nagrađivanih inovatora iz cijele Republike Hrvatske, u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske.

Vjerujemo da će ova dvodnevna manifestacija potaknuti nove ideje, inovativnost i kreativnost kod posjetitelja ove izložbe te da će biti poticaj za osnivanje Udruge inovatora koja bi djelovala na području Županije.

Manifestacija će se održati od 23. do 24. listopada 2014. godine u Školsko-športskoj dvorani u Bjelovaru. Izlaganje inovacija (u obliku 3D modela, uzoraka, prototipova, gotovih funkcionalnih proizvoda, tiskanih prospekata, crteža ili idejnih projekata) će za izlagače biti besplatno a izložba će biti otvorenog tipa, bez naplate ulaska za posjetitelje.

U sklopu ove izložbe predviđene su dodatne aktivnosti na promociji inovatorstva kao što su predavanja, prezentacije inovacija, panel diskusije i kulturno-umjetnički program.

Osoba zadužena za organizaciju izložbe i stručnih skupova pri HGK-ŽK Bjelovar je Miljenko Juratovac, tel: 043/274-063, 043/274-060 (centrala) telefax: 043/241-908, adresa elektronske pošte: mjuratovac@hgk.hr.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259