Hrvatska zajednica inovatora potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt UP.04.2.1.10.0163 “Jačanje kapaciteta HZI za provođenje STEM programa u radu s mladima”

16.08.2022

Sa zadovoljstvom objavljujemo vijest da je danas potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt UP.04.2.1.10.0163 “Jačanje kapaciteta HZI za provođenje STEM programa u radu s mladima”,a temeljem Odluke o financiranju projekta Hrvatske zajednice inovatora UP.04.2.1.10.0163 “Jačanje kapaciteta HZI za provođenje STEM programa u radu s mladima”. Projekt je financiran u iznosu od 1.952.711,49 kn 100% bespovratnim sredstvima, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP), Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, Investicijskog prioriteta 11.ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Specifičnog cilja 11.ii.1 „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“.
Partneri na projektu su Hrvatska zajednica tehničke kulture, Institut Ruđer Bošković Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Fakultet Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt je sufinanciran Sredstvima Europske unije u iznosu od 1.659.804,76 kn (85%) i Sredstvima Državnog proračuna 292.906,72 (15%). I ovom prilikom zahvaljujemo Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske na odobrenju sredstava kojima će HZI formirati suvremeni Ze-Ge STEM centar za mlade, kao i našim partnerima na svesrdnoj podršci na projektu.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259