Zaključci prve konferencije

07.10.2010

Na konferenciji je izneseno 43 referata u 6 tematskih cjelina:

  • Stvaranje poticajne klime za inovatorstvo
  • Kreativni odnos poslodavca i inovatora
  • Akademsko obrazovanje i osposobljavanje za primijenjena istraživanja, inovacije i poduzetništvo
  • Gospodarstvo, poduzetništvo i akademska zajednica
  • Inovacijska infrastruktura i društvena valorizacija inovatorstva
  • Primjeri dobre prakse

ZAKLJUČCI

1. Inovacije kao rezultat primjene znanja i vještina ključni su čimbenik gospodarskog i društvenog razvitka, jer bitno pridonose konkurentnosti proizvoda i usluga na tržištu.

2. Obrazovni sustav treba omogućiti ne samo stjecanje teoretskih znanja nego osigurati stjecanje vještina u primjeni znanja, a za što su ključni moderno opremljeni laboratoriji za eksperimentalni rad i nastavno osoblje koje je snažno povezano s gospodarstvom.

3. Mjera uspješnosti znanstvenika i njegovo napredovanje moraju biti povezani ne samo s brojem i citiranošću objavljenih radova već prije svega s njegovim doprinosom stvaranju intelektualnog vlasništva ( primijenjeni patenti, korišteni žigovi,upotrebljavani dizajn, …).

4. Poticati suradnju akademske zajednice i javnih instituta s gospodarstvom i javnim sektorom na način da im se projekti koje oni rade isključivo sufinanciraju kako bi se privuklo dodatno financiranje i osigurali transfer znanja i primjena rezultata.

5. Postojeće zakone o intelektualnom vlasništvu treba nadopuniti sa zakonskom obavezom kojom je korisnik intelektualnog vlasništva obavezan materijalno nagraditi njenog tvorca – inovatora, a  podzakonskim aktom - pravilnikom odrediti minimalni iznos, razmjerno doprinosu njegove inovacije dodanoj vrijednosti  koju je ostvario korisnik inovacije.

6. Od resornih ministarstava RH (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa) očekuje se da svojim poticajnim mjerama usmjeravaju inovatore i organizacije koje potiču njihov rad, na njihovo udruživanje u jedinstvenu nacionalnu organizaciju radi jačanja njihove uloge i utjecaja na društvene prilike.

7. Od resornih ministarstava također se očekuje da djeluju na obrazovni sustav kako bi se putem jačanja tehničke kulture osigurao pomladak kojima će biti stjecanje tehničkih znanja i vještina podloga njihovim karijerama, a radi osiguranja dugoročnog razvoja zemlje.

8. Od Udruge inovatora Hrvatske očekuje se da promovira inovacijsku djelatnost i osigura razmjenu znanja i vještina putem primjera najbolje prakse i međusobnog umrežavanja kao podstrek za stvaranje novih inovacija

Znanstveni odbor  Prve konferencije

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259