Uređaj za sprečavanje ulaska vozila u pogrešan smjer na autocesti

Fotografije uz članak 4
18.03.2011

AUTOR: MITANOVSKI ZORAN P20110101A
Splitska 5, PULA 52100
Mob: 091-7978450
Mail:zoran.mitanovski1@pu.t-com.hr

Izum predstavlja praktičnu, trajnu i korisnu napravu koja sprečava ulazak vozila u pogrešan smjer na autocesti. Uređaj rješava problem nedozvoljenog ulaska motornog vozila u krivi smjer na autocesti i zaustavlja vozilo koje je krenulo u krivom smjeru. Istodobno je i dalje omogućen prolazak vozila koja se kreću u ispravnom smjeru.

Problem se rješava uređajem koji se sastoji od kućišta (1) koje je do vrha ukopano u asfalt, nazubljene ploče (2) koja je savijena pod kutom cca 60° i iznad asfalta izlazi za cca 5cm, osovine (3) kojom je spojeno kućište (1) i nazubljena ploča (2), protuutega (4) koji se nalazi zavaren na stražnjoj strani nazubljene ploče (2) i ublaživača udaraca (5) koji se nalazi ispod i iznad protuutega (4). Prilikom prolaska vozila koje se kreće u ispravnom smjeru, preko uređaja, nazubljena ploča (2) će se sistemom „klackalice“ spustiti u kućište (1) i vozilo će nesmetano proći, a nazubljena ploča će se vratiti u prvobitni položaj ne ometajući tako normalan prolaz vozila koja se kreću u pravom smjeru. Prilikom prolaska vozila koje se kreće u krivom smjeru, preko uređaja, nazubljena ploča (2) se neće spustiti u kućište (1), nego će probušiti gume tog vozila, onemogućavajući mu daljnje kretanje. Bitno je da se uređaj kvalitetno ugradi zbog vibracija koje nastaju prolaskom vozila. Broj ugrađenih uređaja, na mjestu koje želimo osigurati, ovisi o širini ceste, a moraju biti ugrađeni na način da ne ostane prostora za prolazak kotača vozila između montiranih uređaja. Najefikasnije je ako se uređaji linearno prostiru po širini cijelog kolnika, s minimalnim razmakom između pojedinih uređaja koji mora biti manji od prosječne širine kotača vozila.

2.VARIJANTA TEHNIČKOG RJEŠENJA UGRADNJE UREĐAJA NA AUTOCESTI Prolaskom vozila preko petlji (1 i 2), isključivo u kombinaciji 1-2, komandna centrala (3)aktivira relej za uključivanje uređaja (4) i signalizaciju (5 i 6). Samo u slučaju prolaska vozila u pogrešnom smjeru, relej na uređajima oslobađa gornju ploču koja se podiže i zubi vire iz asfalta. Tijekom normalnog odvijanja prometa uređaj je neaktivan, zubi spušteni, te preko takvog prolaze vozila koja se kreću u ispravnom smjeru. Minimalan broj petlji za aktivaciju je dvije, radi prepoznavanja smjera kretnje vozila.

NUDE SE SVI VIDOVI SURADNJE

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259