Sveučilište u Zagrebu još jednom pokazalo svoj inovacijski potencijal – 70 posto vrijednosti poziva za jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije ugovorile sastavnice SuZG

02.04.2021
Na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, a u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., devet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu potpisalo je s resornim Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH ugovore u vrijednosti od 124,6 milijuna kuna za provedbu prijavljenih projekata.

Cilj je poziva bio usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podupirući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom, a u skladu s tematskim i podtematsko-prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

U okviru postupka ukupno je odobren 31 projekt, od čega 22 projekta koja su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, što čini gotovo 70 posto ukupne vrijednosti poziva. Od dodijeljena 177,3 milijuna kuna bespovratnih sredstava, sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ugovorile su čak 124,6 milijuna kuna financiranja.

Riječ je o Agronomskom fakultetu (jedan projekt), Fakultetu elektrotehnike i računarstva (šest projekta), Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije (tri projekta), Fakultetu strojarstva i brodogradnje (šest projekta), Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (jedan projekt), Geotehničkom fakultetu (jedan projekt), Građevinskom fakultetu (dva projekta), Medicinskom fakultetu (jedan projekt) i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (jedan projekt). Bespovratna sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Financiranje je namijenjeno provedbi primijenjenih istraživanja koja su u fazi industrijskoga istraživanja i/ili eksperimentalnoga razvoja. Projekti se provode u suradnji s dionicima iz poslovnoga sektora koji su projektni partneri znanstvenim institucijama.

U prilogu priopćenja nalazi se tablica s detaljnijim podatcima o projektima kojima je odobreno financiranje.

Prijavitelj Naziv projekta Bespovratna sredstava
1, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama 3.374.326,59 kn
2, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Razvoj napredne punionice električnih bicikala za pametni grad 6.691.166,83 kn
3, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada (SmartCityLight) 6.487.470,54 kn
4, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Univerzalni komunikacijsko-upravljački sustav za industrijska postrojenja 6.295.049,28 kn
5, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila (EVBattPredtect) 5.757.615,47 kn
6, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Razvoj ekspertnog sustava mjerenja parametara udara munja i zaštite lopatica vjetroagregata radi smanjenja kvarova i zastoja 4.841.100,51 kn
7, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Multifunkcionalne pametne bove 1.671.015,88 kn
8, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Cryst APC - Napredno vođenje procesa kristalizacije 6.545.544,25 kn
9, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Novi polimerni aditivi za maziva ulja i uljne nanofluide 5.903.276,54 kn
10, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije bIDEAS - Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kosti 5.531.841,91 kn
11, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Autonomni robotski sustav za brušenje i karakterizaciju površine tankostijenih kompozitnih proizvoda (ARCOPS) 6.728.885,46 kn
12, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Unaprjeđenje tehnologije visokoučinskog zavarivanja 6.727.915,77 kn
13, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Inovativni TI-MG dentalni implantati za svjetsko tržište (i-DENTIST) 6.693.203,60 kn
14, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Prognozirano održavanje industrijske rotacijske opreme temeljno na strojnom učenju i IoT tehnologiji u interakciji sinformacijskim sustavima 6.629.333,37 kn
15, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Razvoj modularnog ekspertnog sustava za upravljanje diskretnim proizvodnim procesima temeljenog na primjeniSMART FACTORY načela 6.147.435,99 kn
16, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Razvoj sustava antikorozivne zaštite za višenamjensku uporabu cijevi 3.915.793,03 kn
17, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Razvoj metoda za proizvodnju i obilježavanje glikanskih standarda za molekularnu dijagnostiku 4.766.959,90 kn
18, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet Reciklirana guma & solarna fotokataliza: ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja 5.074.420,62 kn
19, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Kompozitni lagani panel s integriranom nosivom konstrukcijom 6.647.245,53 kn
20, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Razvoj automatiziranog sustava za normiranje resursa kod energetski učinkovite gradnje (NORMENG) 5.213.048,31 kn
21, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Sinergija molekularnih biljega i multimodalnog in vivo snimanja u pretkliničkoj procjeni posljedica ishemijskog moždanog udara (SineMozak) 6.729.725,14 kn
22, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-
biotehnološki fakultet
Održivo gospodarenje otpadom od proizvodnje vina 6.292.229,08 kn
Datoteke uz članak
Odobreni projekti sastavnica SuZ - Jačanje kapaciteta za istraživanje razvoj i inovacije 149.34 kB

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259