06.02.2009

PRESKONTEJNERI DVODIJELNI-Rolo

Suvremeni komunalni uređaji Tehnix za sakupljanje i sabijanje otpadnog papira, kartona, plastike i drugih sekundarnih sirovina. Velike uštede u transportu i opterećenju deponija. Prešanjem, sabijanjem otpada u kontejneru za prešanje se smanjuje volumen do 10 puta. Stacionarna preša smještena je kod korisnika, a kontejner se mijenja puno za prazno. Osnovna poruka gospodarenja otpadom: Smanjite trošak odvoženja i deponiranja!
06.02.2009

GLAVNI ELEKTROMOTORNI POGON NISKOPODNOG TRAMVAJA ZA GRAD ZAGREB

Inovator: Končar institut za elektrotehniku
Inovacija: GLAVNI ELEKTROMOTORNI POGON NISKOPODNOG TRAMVAJA ZA GRAD ZAGREB

Glavni elektromotorni pogoni u niskopodnom tramvaju osiguravaju postizanje vučnih i kočnih karakteristika vozila definiranih odgovarajućim propisima i zahtjevima kupaca, stabilan i pouzdan rad tramvaja, te udobnu vožnju u svim režimima rada uz sve moguće uvjete na pruzi i varijacije napona kontaktnog voda.
06.02.2009

TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA MOBITELE

Inovator: GIDEON d.o.o.
Inovacija: TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA MOBITELE

Izum se odnosi na turističko informacijski sustav za mobitele koji omogućuje krajnjem korisniku da na jednostavan način, koristeći postojeći tehnički uređaj kojim raspolaže (mobitel ima 99% ljudi), dobije onu informaciju vezanu za turističku ponudu koja ga u danom trenutku zanima, a na raspolaganju mu je cjelovita i dnevno ažurirana informacija.
06.02.2009

SUSTAV ZA UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE PUTNOG PRIJELAZA UZI1 (jedan kolosijek)

Inovator: Zvonimir Viduka
Inovacija: SUSTAV ZA UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE PUTNOG PRIJELAZA UZI1 (jedan kolosijek)

Na željezničko-cestovnim prijelazima u svijetu koriste se razna rješenja za uključivanje i isključivanje – magnetsko relejna, mehanika, izolirani odsjeci – koja su nepouzdana što uzrokuje puno nesreća na putnim prijelazima.
06.02.2009

CJEPIVO PROTIV KLASIČNE SVINJSKE KUGE (PLIVAK-KS/ CHOLERAVAC)

Inovator: Stanislav Čajavec
Inovacija: CJEPIVO PROTIV KLASIČNE SVINJSKE KUGE (PLIVAK-KS/ CHOLERAVAC)

Razvijen je originalni postupak za proizvodnju cijepiva protiv klasične svinjske kuge (KSK) od lapiniziranog soja C (LC, C=China). Suspenzija virusa proizvodi se stalnim uzgojem (diobom) permanentno zaražene kulture bubrežnih stanica svinje MPK-LC (MPK=minipig kidney) u rotirajućim posudama i sakupljanjem supernatanata uz završnu dvostruku žetvu.
12.10.2009

BOČICA – DIFUZOR ZA PARFEM U SPREMNIKU S VEZICOM P200030982

Inovator: Darko Špelić
Inovacija: BOČICA – DIFUZOR ZA PARFEM U SPREMNIKU S VEZICOM P200030982

Glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske Voislav Raušević povodom dodjele patentne isprave Darku Špelić iz Pule za ''Bočicu – difuzor za parfem u spremniku s vezicom'' P200030982 ili široj javnosti poznato kao ''osvježivači prostora za automobile'' posjetio je i razgledao novo izgrađeni prostor te se informirao o inovacijama i njihovoj komercijalizaciji.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259