KATALOG SUVENIR ARCA 2008

04.12.2008KATALOG SUVENIR ARCA 2008

Impresum:

Izdavač:
Udruga inovatora Hrvatske

Za izdavača:
Vojislav Raušević

Glavni urednik:
Stanislav Čajavec

Odgovorni urednik:
Vojislav Raušević

Urednik izdanja:
Pavao Havliček

Uredništvo:

dr. sc. Stanislav Čajavec
Vojislav Raušević
Pavao Havliček
Marija Dujmović

Redakcija:
Vojislav Raušević
Pavao Havliček
Silvana Svilar
Igor Dujmović
Damir Gornik
Branko Horvat

Priprema, obrada i korektura teksta:
Pavao Havliček
Silvana Svilar

Lektor:
Morana Kovač

Oblikovanje omota:
Damir Gornik

Grafička priprema i DTP:
Damir Gornik

Tisak:
Alfacommerce Zagreb d.o.o.

Naklada 500 primjeraka

Tiskano u Hrvatskoj

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259