KATALOG HRVATSKIH INOVACIJA NA 62. IZLOŽBI INOVACIJA IENA NURNBERG 2010

28.10.2010

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259