KATALOG HRVATSKIH INOVACIJA NA 60. IZLOŽBI INOVACIJA IENA NURNBERG 2008

30.10.2008

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259