KATALOG HRVATSKIH INOVACIJA NA 57. IZLOŽBI INOVACIJA IENA NURNBERG 2005

08.11.2005

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259