KATALOG HRVATSKIH INOVACIJA NA 21. MEĐUNARODNOM FESTIVALU INOVACIJA, ZNANJA I STVARALAŠTVA - TESLA FEST 2007, NOVI SAD, SRBIJA

07.10.2008

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259