KATALOG ARCA 2015

14.10.2015


Impresum:

Izdavač:
Udruga inovatora Hrvatske

Glavni urednik:
Vojislav Raušević

Urednik:
Igor Dujmović

Redakcija:
Igor Dujmović
Damir Gornik
Maja Priselac
Silvana Svilar
Tatjana Antić
Greata Aukst

Oblikovanje omota:
Damir Gornik

Grafičko oblikovanje i DTP:
Damir Gornik

Prijevod:
Abis d.o.o.

Tisak:
ALFACOMMERCE d.o.o., Zagreb

Naklada:
1000 primjeraka

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259