KATALOG 6. MEĐUNARODNE IZLOŽBE INOVACIJA NOVIH TEHNIKA I PROIZVODA I FINALE SVJETSKOG PRVENSTVA INOVACIJA TEMELJENIH NA RAČUNALNOJ TEHNOLOGIJI, SUZHOU, KINA

16.10.2008

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259