INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI 2012 - ZBORNIK RADOVA

11.10.2012INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI 2012 - ZBORNIK RADOVA

Impresum:

Izdavač:
Udruga inovatora Hrvatske

Za izdavača:
Vojislav Raušević

Glavni urednik:

Prof. dr. sc. Stjepan Car

Uredništvo:
Ivo Radković, načelnik Sektora za industrijsku politiku Ministarstva gospodarstva RH
Prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske
Mr. sc. Barbara Ambruš, direktorica Instituta za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala
Prof. dr. sc. Ante Markotić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture
Dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Poslovno - inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO
Mr. sc. Vjeran Radatović, zamjenik direktora Razvojno - istraživačkog centra Ericsson Nikola Tesla
Vojislav Raušević, glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske
Darinka Vedrina, voditeljica Službe za tržišnu konkurentnost i potporu industriji Ministarstva gospodarstva RH

Urednik izdanja:
Vojislav Raušević

Redakcija:
Vojislav Raušević
Silvana Svilar
Damir Gornik

Oblikovanje omota:
Damir Gornik

Grafička priprema i DTP:
Damir Gornik

Lektura:
Morana Kovač

Prijevod:

ABIS d.o.o.

Tisak:
ALFACOMMERCE d.o.o. Zagreb

Naklada:

250 primjeraka

Tiskano u Hrvatskoj

ISBN 978-953-7305-04-8
CIP zapis dostupan je u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 826747

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259