INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI 2010 - ZBORNIK RADOVA

30.09.2010INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI 2010 - ZBORNIK RADOVA

Impresum:

Izdavač:
Udruga inovatora Hrvatske

Za izdavača:
Vojislav Raušević

Glavni urednik:

Prof. dr. sc. Stjepan Car

Uredništvo:
prof. dr. sc. Stjepan Car, Udruga inovatora Hrvatske
dr. sc. Jelena Bleiziffer, INSTITUT IGH, d.d.
prof. dr. sc. Ante Markotić, Hrvatska zajednica tehničke kulture
Akad. prof. dr. sc. Vlasta Piližota, Društvo inovatora Osijek
mr. sc. Ivica Ružić, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa

Urednik izdanja:
Pavao Havliček

Redakcija:
Vojislav Raušević
Pavao Havliček
Silvana Svilar
Damir Gornik
Igor Dujmović
Milena Havliček

Fotografije:

Milena Havliček

Oblikovanje omota:

Damir Gornik

Grafička priprema i DTP:
Damir Gornik

Lektura:
Morana Kovač

Prijevod:

ABIS d.o.o.

Tisak:
ALFACOMMERCE d.o.o. Zagreb

Naklada:

250 primjeraka

Tiskano u Hrvatskoj

Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne smije se umnožavati ili javno reproducirati bez predhodnog dopuštenja nakladnika.

CIP zapis dostupan u računalonom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 751954

ISBN 978-953-7305-08-6

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259