ABC TEHNIKE BR. 577

Fotografije uz članak 1
04.09.2014
Nakladnik:

Hrvatska zajednica tehničke kulture

Dalmatinska 12

P. p. 149

10002 Zagreb

Hrvat­ska/Croatia


Uredništvo:

Damir Čović, prof.

Damir Gornik

dr. sc. Zvonimir Jako­bović

Zoran Kušan

Ivan Lučić

dipl. ing. Miljen­ko Ožura, prof

Ivan Rajsz, prof.

mr. Bojan Zvonarević


Glavni urednik:

Zoran Kušan, ing.


Lektura:

Marina Zlatarić, prof.


Broj 1 (577)

rujan 2014.

Školska godina 2014./2015.


Naslovna stranica:

Detalj s Ljetne škole u NCTK Kraljevica, snimio: Danijel Šimunić


Uredništvo i administracija:

Dalmatinska 12

P. p. 149

10002 Zagreb

Hrvat­ska/Croatia

telefon i faks (01) 48 48 762 i (01) 48 48 641;


www.hztk.hr

e-pošta: abc-tehnike@hztk.hr

“ABC tehnike” na adresi www.hztk.hr


Izlazi jedanput na mjesec u školskoj godini

(10 brojeva godišnje)

Rukopisi, crteži i fotografije se ne vraćaju

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259