PRVI POZIV ZA PRIJAVU NASTUPA NA MEĐUNARODNOM SAJMU INOVACIJA U BRUXELLES-u INNOVA 2015 – 19. do 21. studeni 2015.

10.10.2015
Udruga inovatora Hrvatske i Hrvatska zajednica tehničke kulture organizatori su ovogodišnjeg 21. po redu sudjelovanja hrvatskih inovatora na MEĐUNARODNOM SAJMU INOVACIJA U BRUXELLES-u INNOVA 2015 – 19. do 21. studeni 2015. I na ovogodišnjem sajmu očekuje se više od 10 000 posjetitelja .

Sajam se održava na četri tisuće četvornih metara, a sudjelovati će inovatori iz dvadesetak država, koje će predstaviti više od petsto inovacija inovatora sa svih kontinenata.

Ovogodišnje inovacije ocjenjivat će međunarodni ocjenjivački sud kojeg čine više od 35 stručnjaka , među kojima i predstavnik Hrvatske.

Plan je Udruge inovatora Hrvatske predstaviti do 20 inovacija.

Kriterij odabira treba biti inovacija koja svojom kvalitetom ili inventivnom razinom ima tržišnu budućnost uz naglasak na sve posebnosti svake pojedine inovacije.Uvjeti izlaganja:

1. Kotizacija za nastup na INNOVA 2015 iznosi 8.500,00 HRK, svi članovi i članice Udruge inovatora Hrvatske koji su platili članarinu ostvaruju pravo na 25% popusta i za njih kotizacija iznosi 6.375,00 HRK. U kotizaciju je uključen izložbeni prostor 2 m2 , izrada postera 80(šir.) x 106(vis.)cm, prijevod na strane jezike (engleski i službeni jezik zemlje domaćina) za potrebe izložbe u inozemstvu i prijevoz inovacije.

2. Gabariti modela ili prototipova ne smiju biti veći od 50x50x50 cm i trebaju biti zapakirani tako da ne može doći do oštečenja tijekom prijevoza.

U slučaju odstupanja od navedenih gabarita ne garantiramo mogućnost prevoženja i prikazivanja istih na izložbama, osim u slučaju kada autor sam organizira i snosi troškove organizacije prijevoza.

3. Rok plaćanja kotizacije je 7 dana nakon izdavanja računa ili najkasnije 15 dana prije početka izložbe, u slučaju nepridržavanja tih rokova smatrat će se da izlagač odustaje od nastupa te je u tom slučaju obvezan platiti 75 % kotizacije .

4. Uz postere moguća je prezentacija preko Cd-a na PC-u. Potrebe za takvom prezentacijom najaviti najkasnije 20 radnih dana prije početka izložbe.

5. Ukoliko izlagač želi na izložbi predstaviti prototip, model inovacije ili gotov proizvod molimo, radi dogovora i potrebnih carinsko - prijevoznih formalnosti (ATA -KARNET) da to najavi najkasnije 20 radnih dana prije početka izložbe.

6.Udruga inovatora Hrvatske zadržava pravo promjene cijena ukoliko pristigne manji ili veći broj prijava, a izostane potpora nadležnih državnih institucija

Rok za prijave: 20.listopada 2015.

ONLINE PRIJAVA NALAZI SE OVDJE.

     Udruga inovatora Hrvatske - kontakt osoba Igor Dujmović

email: idujmovic@inovatorstvo.com

tel:01 4886 544

Datoteke uz članak
PRIJAVA ZA NASTUP NA MEĐUNARODNOM SAJMU INOVACIJA U BRUXELLES-u "INNOVA", 2015 – 19. do 21. studeni 2015. 271.50 kB
PRIJAVA ZA NASTUP NA MEĐUNARODNOM SAJMU INOVACIJA U BRUXELLES-u "INNOVA", 2015 – 19. do 21. studeni 2015. 297.42 kB

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259