PRVI POZIV NA 8.MEĐUNARODNU IZLOŽBU INOVACIJA IEIK 2014

10.06.2014
Od 1988 Kineska asocijacija inovatora CAI održava međunarodnu izložbu inovacija IEIK u Kini .To je najveća platforma za međunarodnu razmjenu novih izuma i inovacija na svijetu. Mjesto da inovatori iz cijelog svijeta surađuju i da razmjene iskustva, mjesto za razmjenu informacija o izumima i gateway za inovativne proizvode na ogromnom kineskom tržištu . Također je vrlo cijenjena i podržana od strane WIPO i IFIA , kao i kineskih središnjih i lokalnih vlasti i poduzeća. 

Zahvaljujući snažnoj podrškci od Kunshan Gradskog poglavarstva i kineskih inovativnih poduzeća u 2012 7. međunarodna izložba inovacija u Kunshanu (7. IEIK 2012) uspješno je održana s više od 3.000 prikazanih inovacija i sudjelovanje više od 30 zemljama iz cijelog svijeta. Nakon 7. IEIK 2012 , odlučeno je da se ova manifestacija održava jednom svake 2 godine s mjestom održavanja u Kunshanu , Jiangsu, Kina. Sada 8. međunarodna izložba inovacija , Kunshan ( IEIK 2014 ) - održat će se u Kunshanu od 19.-22. studenog 2014 pod potporom Ministarstva znanosti i tehnologije u Kini , Kineskog Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i pokrajinske vlade Jiangsu, IFIA i WIPO.

Udruga inovatora Hrvatske i Hrvatska zajednica tehničke kulture organizatori su ovogodišnjeg drugog po redu sudjelovanja hrvatskih inovatora na 8.IEIK –u.

Sajam se održava na dvadeset tisuća četvornih metara, a sudjelovati će inovatori iz četrdeset država sa svih kontinenata, koje će predstaviti više od dvije tisuće inovacija. Ovogodišnje inovacije ocjenjivat će međunarodni ocjenjivački sud kojeg čine više od 75 stručnjaka , među kojima i predstavnik Hrvatske.

Plan je Udruge inovatora Hrvatske predstaviti do 12 inovacija.

Kriterij odabira su inovacije koje su svojom kvalitetom ili inventivnom razinom, a prema ocijeni stručnjaka, tržišno izgledne uz naglasak na sve posebnosti pojedine inovacije.

Uvjeti izlaganja:

  • Obvezatna kotizacija je 2.500,00 HRK , U kotizaciju je uključen izložbeni prostor 2 m2 (1m širine x 2 m dubine), izrada postera 80 (šir.)x 106 (vis.) cm,te prijevod na strani jezik (engleski).

Rok za prijave: 25.08.2014

· Prijave se ispunjavaju on-line na stranicama Udruge inovatora Hrvatske, a svu dodatnu dokumentaciju slike, tekstove za plakate dostaviti u digitalnom obliku na mail idujmovic@inovatorstvo.com

· Uz postere moguća je i računalna prezentacija . Potrebe za takvom prezentacijom najaviti najkasnije do 15. kolovoza 2014.

· Ukoliko izlagač želi na izložbi predstaviti prototip, model inovacije ili gotov proizvod molimo, radi dogovora i potrebnih carinsko - prijevoznih formalnosti(ATA -KARNET) da to najavi najkasnije do 25. kolovoza 2014.

· Model ili prototip ne smije biti veći od 25x25x50 cm te mora biti upakiran na način da prigodom prijevoza bude siguran od oštećenja. U slučaju odstupanja od propisane veličine, realizaciju slanja inovacije u Kinu obavlja sam autor uz preuzimanje troškova organizacije, prijevoza i carinskih formalnosti.

Udruga inovatora Hrvatske - kontakt osoba Igor Dujmović

email: idujmovic@inovatorstvo.com

tel:01 4886 544

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259