Program bespovratnih sredstava za inovatore

15.02.2021
Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business”, koji podupiru Europska komisija i EUIPO, namijenjen je poduzećima koja žele osmisliti svoje strategije u području IV-a i zaštititi svoja prava IV-a na nacionalnoj, regionalnoj razini ili razini EU-a.

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” namijenjen je uslugama preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan) i/ili prijavama žigova i dizajna i može vam pomoći da osnažite svoje poslovanje.

Povrat 75 % iznosa troškova usluga preddijagnostičkog ispitivanja IV-a (IP scan)

Revizori specijalizirani za IV pomoći će vam odrediti vrijednost vaše imovine u obliku prava IV-a. To vam može pomoći pri oblikovanju sadašnje i buduće poslovne strategije u području IV-a.

Povrat 50 % iznosa pristojbe za prijavu žigova i dizajna

Kad odlučite koja biste prava IV-a željeli zaštititi na nacionalnoj, regionalnoj razini ili razini EU-a, možete ostvariti povrat 50 % iznosa osnovne pristojbe za podnošenje prijave.

Svaki MSP može ostvariti povrat sredstava u iznosu od najviše 1 500 €.

Fond za MSP-ove namijenjen je izravno malim i srednjim poduzećima sa sjedištem u jednoj od 27 država članica EU-a, a podijeljen je u pet faza tijekom 2021. Ako vaše poduzeće ispunjava uvjete prema službenoj definiciji EU-a za MSP , možete zatražiti potporu za prethodno opisane usluge.

Faze prijava odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

1. FAZA
od 11. siječnja 2021.
do 31. siječnja 2021.

2. FAZA
od 1. ožujka 2021.
do 31. ožujka 2021.

3. FAZA
od 1. svibnja 2021.
do 31. svibnja 2021.

4. FAZA
od 1. srpnja 2021.
do 31. srpnja 2021.

5. FAZA
od 1. rujna 2021.
do 30. rujna 2021.

LINK programa bespovratnih sredstva

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/online-services/sme-fund

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259