Prijava za nastup na međunarodnom sajmu inovacija ISIF 2021, Istanbul, 21. – 26. rujna 2021.

10.08.2021


Udruga inovatora Hrvatske i Hrvatska zajednica tehničke kulture organizatori su ovogodišnjeg 4. po redu sudjelovanja hrvatskih inovatora na 6. MEĐUNARODNOM SAJMU INOVACIJA ISIF 2021, ISTANBUL 21. – 26. rujna 2021 .

Istanbulski međunarodni sajam Inovacija (ISIF) je izložba fokusirana na komercijalizaciju patenata, inovacija, novih proizvoda i tehničkih ideja koja je organizirana pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora – IFIA, te Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), pod posebnim pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i tehnologije Republike Turske i Turskog patentnog ureda.

Ovogodišnji sajam ISIF 2021 održava se usporedno sa najvećim svjetskim sajmom tehnologija i avio industrije u Turskoj – TECHNOFEST.


Planirane B2B (business-to-business) platforme pomoći će izlagačima na komercijalizaciji svoje inovacije. Plan je Udruge inovatora Hrvatske predstaviti do 8 inovacija.

Kriterij odabira su inovacije koje su svojom kvalitetom ili inventivnom razinom, a prema ocijeni stručnjaka, tržišno izgledne uz naglasak na sve posebnosti pojedine inovacije.

 • Obvezatna kotizacija je 2.000,00 kn , U kotizaciju je uključen izložbeni prostor 2 m2 (1m širine x 2 m dubine), izrada postera 80 (šir.)x 106 (vis.) cm,te prijevod na strani jezik (engleski )
 • Svi članovi i udružene članice Udruge inovatora Hrvatske koji su platili članarinu ostvaruju pravo na 50 % popusta te za njih kotizacija iznosi 1.000,00 kn
 • Rok plaćanja kotizacije je 7 dana nakon izdavanja ponude/predračuna, a najkasnije 15 dana prije početka izložbe. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova smatrat će se da je izlagač odustao od nastupa te je u tom slučaju obvezan platiti 75 % kotizacije.
 • Izlagač je dužan na adresu Udruge inovatora Hrvatske (poštom ili e-mailom) dostaviti:
 • Popunjen obrazac prijave za sudjelovanje na sajmovima s potrebnom pratećom dokumentacijom (tekst i fotografije za poster)
 • Prijava je istodobno i ugovor te izlagač svojim potpisom na prijavi potvrđuje da pristaje na navedene uvjete izlaganja. U slučaju ispunjavanja prijave na on-line obrascu ista je pravovaljana bez pečata i potpisa i njenim ispunjavanjem izlagač pristaje na uvjete izlaganja.
 • Udruga inovatora Hrvatske (Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, OIB: 69872404259) prati načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakonom o zaštiti osobnih podataka .
 • Ispunjavanjem obrasca za prijavu u članstva na www.inovatorstvo.com , www.arcahr.com , i obrasca za nastup na sajmovima, konferencijama, radionicama i izložbama u našoj organizaciji korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje zakonodavstvo opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa, OIB, kontakt podaci te IP adresa uređaja s kojeg se prijavljuje.
 • Svi osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga, anonimizirane analize te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada se korisnik prijavljuje za nastup na sajmovima, konferencijama, radionicama i izložbama u našoj organizaciji koji zahtijevaju objavu tih podataka u službenom katalogu i na web stranicama Udruge inovatora Hrvatske.
 • Suglasnost za prijavu na informacije i obavijesti vezane uz događaje Udruge inovatora Hrvatske vrijedi 5 godina i obuhvaća:
 • Svu komunikaciju vezanu uz status prijave i informacije o događaju, isto kao i nakon događaja
 • Slanje ponuda i računa
 • Vođenje i obradu popisa prijavljenih posjetitelja, izradu akreditacija te unos u službeni katalog
 • Izvoženje, pohranu i obradu podataka u alatu za izvršavanje i obradu uplate kotizacije
 • U slučaju prijave manje od 6 izlagača, organizator zadržava pravo odustajanja od organizacije sudjelovanja na Sajmu
 • Rok za prijave: 5. rujna 2021.

Udruga inovatora Hrvatske - kontakt osoba Igor Dujmović

email: idujmovic@inovatorstvo.com

tel:01 4886 544

Datoteke uz članak
Prijava za izlaganje na 6. međunarodnom sajmu inovacija ISIF 2021. 185.69 kB

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259