PREDAVANJE: “ŠTO NASTAVNIK MOŽE UČINITI ZA POTICANJE KREATIVNOSTI KOD UČENIKA“, TONI MILUN

31.01.2016

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259