Predavanje: “Mala Teslina radionica: Teslini izumi - INDUKCIJSKI MOTOR”, predavač je Zvonimir Vađon, profesor

31.01.2018
Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259