Posjet Inovacijskom centru Nikola Tesla

05.02.2018

Predstavnici Udruge inovatora Hrvatske, Udruge Nikola Tesla – genij za budućnost, Elektroničkog i računalnog kluba Ivanić-Grad te Agencije za strukovno obrazovanje, posjetili su 2. veljače 2018. Inovacijski centar Nikola Tesla, smješten u prostorima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Ravnatelj Inovacijskog centra prof. dr. sc. Nedjeljko Perić tom je prigodom upoznao prisutne s radom Inovacijskog centra te planovima za budućnost. Centar je osnovan krajem 2015. godine s ciljem uspostave osmišljenog partnerstva između akademske za­jednice i gospodarstva i vizijom postanka vo­dećeg čimbenika hrvatskog istraživačkog i inovacijskog ekosu­stava za primijenjeno istra­živanje i razvoj u području inženjerstva, kao i za srodne pri­mjene koje usmjeravaju hrvat­sko društvo i gospodarstvo pre­ma konkurentnosti i održivosti, uz snažnu potporu informacij­ske i komunikacijske tehnolo­gije.

Misija centra je pridonositi ra­stu hrvatskog gospodarstva za­snovanog na visokim tehnolo­gijama, prvenstveno u sektori­ma energetike, prometa, auto­matizacije i robotike, naprednih komponenata, zdravstva i bio­medicinskog inženjerstva te informacijske i komunikacijske tehnologije. U skladu s takvom vizijom i misijom planirana je i organiza­cijska struktura ICENT-a koja se zasniva na šest instituta – za informacijske i komunikacijske tehnologije, energetiku, tran­sportne sustave, robotiku, biomedicinsko inženjerstvo i tehno­logije naprednih komponenata. Uz navedene institute predviđen je i poslovni sektor kao podrš­ka njihovom radu.

Tijekom posjeta prisutni su razmotrili mogućnosti buduće suradnje s Inovacijskim centrom Nikola Tesla.

Udrugu inovatora Hrvatske tijekom posjeta su predstavljale su glavna tajnica Katarina Marković i gđa. Silvana Svilar.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259