Ponovno smo bili u Obrtničkoj i tehničkoj školi u Ogulinu

10.12.2018
U petak 7. prosinca 2018. godine održana su dvije tehničke radionice u Obrtničkoj i tehničkoj školi u Ogulinu. Zbog velikog interesa učenika za praktičnim radionicama ponovo smo se vratili u Ogulin.


Radionicu je vodio Zvonimir Vađon, stalni suradnik Udruge inovatora Hrvatske, a učenike škole 1 i 4 razreda njih 44, pozdravila je Silvana Svilar, v.d. glavni tajnik i upoznala ih je s radom Udruge i njenim programom, a posebno programom edukativnih radionica Arhimed academia.

U prvom dijelu radionice voditelj Zvonimir Vađon je uz pomoć učenika prezentirao radove poznatih inovatora. Drugi dio radionice odnosio se na izradu praktičnog rada, izradu principijelnog modela telegrafa izumitelja Ferdinanda Kovačevića. Ferdinand Kovačević bio je pionir hrvatske telegrafije.

Sve informacije vezane za Ferdinanda Kovačevića učenici su sa zanimanjem slušali, a izradom svog praktičnog rada uz stručno vođenje voditelja učenici su samostalno izradili principijelni model telegrafa i pokušali uspostaviti vezu sa svojim kolegom u razredu.

Učenici su nas zamolili da se vratimo i u drugom polugodištu i održimo radionicu vezano za velikog izumitelja Nikolu Teslu.

Izvješće pripremila: Silvana Svilar


Foto galerija

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259