Otvorena AGRO ARCA 2008

Fotografije uz članak 3
19.04.2008

18. travnja 2008. počeo 1. međunarodni sajam inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija u poljoprivredi i prehrambenoj industriji "AGRO ARCA 2008" u Slatini od 18. – 20. travnja 2008. godine.

"Potrebna nam je dobra suradnja organizatora proizvodnje u realnom sektoru s ljudima u akademskoj i sveučilišnoj zajednici kako bi Hrvatska u novom izazovu ulaska na veliko europsko tržište sačuvala svoje dostojanstvo i samostalnost" istaknuo je prigodom otvorenja pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Ivan Bračić. "Nema samostalnosti naroda bez suverenog i samostalnog gospodarstva, a AGROARCA može tome dati veliki doprinos."

Obračajući se sudionicima svečanosti u povodu početka sajma gradonačelnik Slatine Ivan Roštaš posebno je istaknuo da je Poglavarstvo odlučilo uči u taj jedinstveni zahtjevni projekt s Udrugom inovatora Hrvatske kako bi obilježilo 200-tu obljetnicu dobivanja statusa "trgovišta" odnosno početka sajmovanja u tom gradu, ali i kako bi se Slatina pridružila ostalim sajamskim gradovima u županiji i regiji. "AGROARCA" je prigoda da grad postane promotor novih koncepcija razvoja zasnovanih na poljoprivredi i korištenju novih tehnologija s konačnim ciljem staranja uvijeta za proizvodnju kvalitetnog domaćeg proizvoda u čemu nezamjenjivu ulogu imaju mala obiteljska gospodarstva koja svojim inovativnim rješenjima pridonose stvaranju autohtonog proizvoda prepoznatljivog po kvaliteti i spremnog za tržište i međunarodnu konkurenciju, naglasio je Ivan Roštaš. "Danas je trendu svijetu da se području proizvodnje hrane daju dodatne prednosti. Zbog toga nam trebaju znanja da bi mogli raditi bolje, pa sveučilišna i znanstvena zajednica trebaju dati svoj doprinos poboljšanju onoga što imamo danas" istaknuo je predsjednik Udruge inovatora Hrvatske dr. sc. Stanislav Čajavec. "Svjedoci smo da troškovi proizvodnje postaju sve veći. Prema tome, pametnom, optimiranom proizvodnjom i u poljoprivredi mogu se postići kvalitetniji rezultati. U stvaranju pametnog tehnološkog razvoja nezamjenjiva je uloga i inovatora" poručio je dr. Čajavec.

Župan Virovitičko podravske županije Tomislav Tolušić u svom je obraćanju poručio da AGROARCA daje značajan doprinos ukupnosti razvoja županije kao mjesto na kojem se mogu naći i nove mogućnosti za dizanje razine kvalitete poljoprivredne proizvodnje ali i da postaje još jedna značajan dodatak u mozaiku gospodarskih sajmova koji se održavaju u županiji.

Predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture prof. dr. sc. Ante Markotić nagloasio je da je ta organizacija svjesna značenja primjene novih tehnika i tehnologija u gospodarstvu prepoznala značenje tog sajma i maksimalno se uključila u realizaciju tog projekta. Tradicija aktivnosti zajednice u širenjima znanja u području agrara koja se provodi kroz programe mladih zadrugara predstavljena je i na sajmu u Slatini.

Uz pomoć stručne službe Udruge inovatora Hrvatsek Sajam u Slatini u smislu tehničke realizacije proveli su članovi Udruge inovatora Virovitičko podravske županije predvođeni predsjednikom Josipm Tadićem. Pokrovitelji sajma su Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstvo turizma.

Na izložbenom prostoru od cca 1.700 m2 u hali AGRODUHANA predstavljeno je 10 institucija državne infrastrukture, nekoliko banaka i osiguravajućih društava, više od 280 inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija inovatora poduzetnika, inovatora iz gospodarskih sustava, inovatora iz znanstveno istraživačkih instituta, znanstvenih novaka, OPG (obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava) i mladih inovatora iz cijele Hrvatske, te inovatora Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Mađarske. Posebno ističemo predstavljanje Grada domaćina Slatinu, Virovitičko-podravske županije, grada partnera - Grad Zagreb, županije partnera - Karlovačku županiju, institucije partnere – Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski fakultet, Veleučilište "Marko Marulić", Knin, Zajednicu pučkih otvorenih učilišta Hrvatske te tvrtki partnera – Agroduhan, Slatina i Tehnix, Donji Kraljevec.

Jedan od bitnih sadržaja 1. sajma "AGRO ARCA 2008" je poticanje ekološke proizvodnje hrane kao i inovativni pristup u tradicionalnoj proizvodnji hrane.

Prvog dana održavanja sajma održan je i okrugli stol "Inovacijska politika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji" na kojem su predstavnici triju ministarstva pokrovitelja predstavili temeljne elmente politike i konkretnih programa koja ta državna tijela provode u inovacijskoj politici.

Moderator skupa prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Hrvatsko veterinarsko društvo 1983 i predsjednik Udruge inovatora Hrvatske dr. sc. Stanislav Čajavec u uvodnim su napomenama istaknuli da svijet u cjelini mijenja svoje stajalište prema ruralnom prostoru i kulturi. "Ruralno" se sve manje percipira kao sirovinska osnova, zaostalost i neperspektivnost, a sve više kao ekološka vrijednost, originalna znanja i kulturni identitet. Suvremena se koncepcija agrarne proizvodnje temelji na optimizaciji svih prirodnih, stvorenih i ljudskih resursa koji pretpostavljaju održanje ravnoteže svih vrijednosti, odnosno pojam i okvire održivog razvitka te promiče i provodi politiku primijenjenih istraživanja u poljoprivredi, čime se potiče proces prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredna gospodarstva. Zbog toga i održavanjem sajma "AGRO ARCA 2008" u Slatini želimo dati poticaj i pozvati poslovne ljude iz Hrvatske i inozemstva da se upoznaju s rezultatima rada naših tvrtki, znanstvene i sveučilišne zajednice, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zadruga, poduzetnika, obrtnika i inovatora, a sve to u cilju promocije novih ideja, proizvoda i tehnologija koje su temeljeni na vlastitom znanju i sposobnosti. Zasigurno je i važan čimbenik u poljoprivredi i prehrambenoj industriji korištenje i primjena visokih tehničko – tehnoloških standarda s kojima ta proizvodnja može uspješno konkurirati visoko razvijenim zemljama poznatim proizvođačima hrane.

Predstavljajući inovacijsku politiku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u razdoblju od 2004. do 2008. godine pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Ivan Bračić istaknuo je da su temeljni ciljevi ministarstva stvaranje infrastrukture protočne za inovatore i poduzetnike, razvoj inovacijskog poduzetništva, ubrzati postupak komercijalizacije inovacija i stvaranje nove gospodarske i socijalne koristi, a misija je stvaranjem inovacijske klime osigurati tehnološki razvoj malog i srednjeg poduzetništva te konkurentnu proizvodnju. Na tome su temeljena i 3 ključna projekta koje provodi MINGORP u funkciji jačanja konkurentnosti i inovativnosti i to: Projekt "Inovacije i inovacijsko proizvodni klaster", Projekt "Tehničko usklađivanje" i Projekt "Konkurentna proizvodnja."

Zaključujići svoje izlaganje istaknuo je da je neophodno u idućem razdoblju poraditi jačanju suradnje znanosti i gospodarstva, te inovatora i poduzetnika, zatim kvalitetnije urediti infrastrukturu (norme, akreditacija, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo sukladno EU –zahtjevima) te osigurati veća ulaganja u obrazovanje, istraživanje i razvoj.Posebno je naglasio nužnost povezivanje inovativnih tvrtki u mreže i klastere i stvaranje uvijeta za porast broja komercijaliziranih inovacija.

Predstavljajući inovacijsku politiku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Stjepan Risović, predsjednik Tehnologijskog vijeća istaknuo je sve veće okretanje znanstvenika prema zaštiti intelektualnog vlasništva i izvedbi projekata koji su okrenuti tržištu.

Inovacijsku politiku Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i razvoja predstavio je Dražen Cerjanec, dip. Ing. iz uprave za održivi razvitak seoskog prostora, upravna direkcija sapard programa.

Govoreći o poticajima u ekološkoj poljoprivredi u odnosu na poticaje u konvencionalnoj istaknuo je da su u poljoprivredi veći za 30%. Tako je u 2004. godini ukupno uplaćeno 3.710,392,27 Kn, 2005. godini ukupno uplaćeno 4.475,000,00 Kn, a u 2006. godini ukupno uplaćeno 6.788,331,00 Kn.

Strategijski programi koji su zacrtani u Ministarstvu su: Operativni program podizanja trajnih nasada, Operativni program razvitka govedarske proizvodnje, Operativni program svinjogojske proizvodnje u RH, Operativni program potpore proizvodnji slavonskog kulena i Operativni program razvitka povrćarstva.

  • Uz to su predviđeni i programi:
  • Ruralni razvitak – zaštićene pasmine i ekološka poljoprivreda
  • Ruralna infrastruktura
  • Poticanje rada strukovnih udruga u poljoprivredi i ribarstvu
  • Očuvanje kulturne baštine
  • Osnivanje i razvoj proizvođačkih organizacija i uzgojnih udruga
  • Društvena infrastruktura
  • Školovanje, edukacija i stručna seoskih žitelja
  • Gospodarske manifestacije, sajmovi, znanstveni skupovi
  • Projekt razvoja gospodarstva na selu

Dozvolite nam da na kraju izrazimo i zahvalnost ljudima iz tehničkih i inih službi Agro duhana d.o.o., cestarima, elektre, komunalnih tvrtki grada Slatine, Komrad, Poduzeća za ceste grada Slastine, koji su u najneposrednijoj izvedbi pripremnih radova za sajam dali izuzetan doprinos. Uz njih se zahvaljujemo i tvrtki ASTRO d.o.o. iz Orahovice koja je postavila izložbeni prostor kao i cvječarnici "MAJA" iz Slatine. Našim medijskim pokroviteljima Radio Slatini, Slatinskom petku, Glasu Slavonije i Vjesnika posebna zahvala za informiranje.

Pavao Havlicek

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259