Okrugli stol: Inovacijska politika RH

12.09.2008

Vlada Republike Hrvatske promovirala je Projekt Hrvatska – Društvo znanja u kojemu Udruga inovatora Hrvatske sa svim svojim udruženim članicama može imati jednu od temeljnih uloga u ponudi novih tehničko – tehnoloških inovacija namijenjenih proizvodnji. Udruga inovatora Hrvatske kao nositelj suradnje i koordinacije s državnim institucijama i tijelima na stvaranju uvjeta i izgradnji sustava poticanja inovatorstva kroz potpore i povoljnije uvijete kreditiranja i financiranja poduzetničkih poduhvata kojima su temelj i izvorište inovacije i njihova komercijalizacija MOŽE BITI SREDIŠTE TE SURADNJE I KOORDINACIJE.

To bi se trebalo očitovati kroz njezine programe koji se odnose na organiziranje i provođenje stručnih i edukativnih programa s ciljem dizanja razine svijesti o značenju intelektualnog vlasništva ( specijalistički seminari, stručni skupovi). Također povezivanju inovatora s fakultetima i srednjim školama, izgradnju organizacijskih formi okupljanja (klubovi, društva, sekcije) i educiranju profesora, nastavnika, studenata, učenika (tematska predavanja)

Uz to Strategija razvitka hrvatskog društva znanja temeljena na konkurentnim proizvodima zahtjeva izgradnju posebnog sustava koji bi omogućio funkcioniranje osnovnih elemenata, a to su podsustavi financiranja (posebno rizičnog dijela izrade prototipova), angažiranja i organiziranja ljudi s vizijom (eksperata, inovatora, poduzetnika i sl.), zasnivanje novih organizacijskih formi za serijsku proizvodnju, te izgradnju sustava pravne zaštite autorstva u zemlji i svijetu. Osnovni je cilj razvoj gospodarstva s konkurentnim proizvodima za izlazak na svjetsko tržište.

Udruga inovatora Hrvatske želi dati svoj doprinos razvoju Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka, prvom značajnijem koraku prema stvaranju inovacijskog sustava koji će potaknuti gospodarski razvitak i Hrvatsku uvesti u društvo utemeljeno na znanju.

Da bi smo pokrenuli gospodarstvo i učinili ovu zemlju i njene državljane sretnijim i zadovoljnijim potrebno je osim dobrog slogana, imati temeljna i specijalistička znanja i vještine, imati viziju i intenzivno raditi na njenom ostvarenju.

U ovom trenutku, najvažnija je zadaća pronaći prave modele putem kojih bi se uspostavili sustavi konkretnih novčanih potpora inovatorima. Zbog toga i prijedlog za održavanje stručnog skupa – okruglog stola kojemu je temeljna ideja široj javnosti predstaviti konkretne programe i projekte kojima državna tijela i institucije ostvaruju Projekt Hrvatska – Društvo znanja.

Satnica:
10:30 Uvodna riječ moderatora prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Predavanja:
10:35 Uvodna riječ
Proaktivna patentna politika i prijedlog Projekta "Mala akademija inventivne tehničke kulture" Hrvatske zajednice tehničke kulture i Udruge inovatora Hrvatske.
Dr. sc. Stanislav Čajavec Udruga inovatora Hrvatske - predsjednik
10:55
Inovacijska politika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u razdoblju od 2008. do 2012. godine
Ivan Krpan Načelnik odjela za posebne programe u Upravi za malo gospodarstvo, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
11:15 – 11:35 Rasprava o prve dvije teme
11:55
"Sustav poticanja na znanju utemeljenih poduzeća kroz programe BICRO-a"
Žarko Merćep, dip.ing.,
direktor programa KONCRO
Poslovno-inovacijski centar Hrvatske - BICRO d.o.o.
12:15
Komercijalizirani znanstveno – istraživački projekti
dr. Andrej Čuš Hrvatski institut za tehnologije voditelj TEST programa
12:15 – 13,00 Rasprava i završni rezime

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259