Održano predavanje "UPOZNAJTE I ZAŠTITITE INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO" studentima druge godine Tehničkog veleučilišta u Zagrebu

Fotografije uz članak 4
17.05.2017

Dana 17.svibnja 2017 na poziv prof.dr.sc. VILKA ŽILJKA kao gosti predavači predstavnici Udruge inovatora Hrvatske održali su predavanje "UPOZNAJTE I ZAŠTITITE INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO" studentima druge godine Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Predavanje se održalo u sklopu redovne nastave u dvorani Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Na predavanju su prisustvovali redovni studenti koji su s velikim zanimanjem pratili izlaganje  Renea Kajpa, vanjskog suradnika Udruge inovatora Hrvatske, te aktivno sudjelovali postavljajući pitanja o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Stručni suradnik Udruge inovatora Hrvatske Igor Dujmović upoznao ih je s radom UIH-a, savjetovališta za inovatore, prednostima zaštite intelektualnog vlasništva i sajmovima na kojima mogu predstaviti svoje ideje, izume ili inovacije.Na samom kraju predavanja studenti su upoznati s postupkom pretrage besplatnih baza patenata i žigova. Sama činjenica da je predavanje trebalo trajati dva školska sata, a na kraju se produžilo na tri govori o interesu koje je izazvalo kod studenata koji su pozvani da se jave u Udrugu inovatora Hrvatske za bilo kakvu pomoć ili pitanja u budućnosti.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259