Održana tribina "Predstavljanje Programa provjere inovativnog koncepta PoC6)"

01.02.2018

U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u srijedu 31. siječnja 2018. u 11 sati održana je tribina pod nazivom "Predstavljanje Programa provjere inovativnog koncepta (PoC6)" . Riječ je o 19. stručnoj raspravi koju je organiziraloSveučilište u Zagrebu u suradnji sHrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti te partnerom Udrugom inovatora Hrvatske. Suorganizator ovoga događanja je Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu .

Tribina je započela pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebuprof. dr. sc. Damira Borasa, akademika Lea Budina u ime predsjednika HAZU akademika Zvonka Kusića, predstavnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dr. sc. Tome Antičića, državnoga tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Svoja iskustva u PoC programu uvodno su izložili Mislav Jurišić, ravnatelj sektora za bespovratne potpore - istraživanje, razvoj i inovacije HAMAG-BICRO-a i dr. sc. Vlatka Petrović, o. d. voditeljica Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavku su slijedila dva bloka predstavljanja PoC6 projekata. U prvom bloku naglasak je bio na temi "Elektronika, elektrotehnika i ICT", a u drugom dijelu razgovaralo se o temi "Energija, okoliš, materijali; Tehnologija prometa i ostalo". Moderatorica rasprava bila je dr. sc. Vlatka Petrović.

Program provjera inovativnog koncepta pokrenut je kako bi se pružila podrška inovacijama od najranijih faza u kojoj se tek potvrđuje ispravnost koncepta tehnološkog rješenja, odnosno osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta .

Od 2010. do 2015. zaključeno je pet krugova Programa PoC, pri čemu je uz stručnu potporu Centra sufinancirano četrdeset i šest projekata te je time u razvoj inovacija uloženo sveukupno 9,9 milijuna kuna. Trenutno je u provedbi šesti krug Programa PoC. Kako bi potencijalnom korisniku Programa bio omogućen jednostavniji put od samog prijavljivanja do realizacije, točnije provedbe projekta, HAMAG-BICRO je sklopio Sporazum o međusobnim pravima i obvezama vezano uz provedbu Programa sa Centrom za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) Sveučilišta u Zagrebu u ulozi Prepoznatog centra (PC). CIRTT kao partner na provedbi Programa pruža podršku korisnicima Programa kroz cijeli postupak prijavljivanja i implementacije projekata .

Valja istaknuti kako je od ukupno 62 projekta odabrana na nacionalnoj razini u spomenutom šestom krugu Provjera inovativnog koncepta (PoC) agencije HAMAG-BICRO, uz stručnu potporu CIRTT-a sufinancirano ukupno čak dvadeset i tri projekata ukupne vrijednosti od gotovo 7 milijuna kuna

Izvor: Sveučilište u Zagrebu

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259