Održana Skupština Lisabonskog vijeća za mir, toleranciju, inovacije i znanost

Fotografije uz članak 7
09.05.2019

ODRŽANA SKUPŠTINA LISABONSKOG VIJEĆA ZA MIR, TOLERANCIJU, INOVACIJE I ZNANOST

U Lisabonu je 4.-5. svibnja 2019 održana je godišnja skupština Lisabonskog Vijeća za mir, toleranciju, inovacije i znanost (Lisabon Council for Peace, Tolerance, Innovation & Science). Vijeće je osnovano na inicijativu predsjednika portugalskog udruženja inovatora APIICIS Fernanda Maldonalda Lopesa i Dr. Muhammad Abdul Aziz Al Bakera uglednog inovatora i mecene, pokretača niza mirovnih inicijativa u svijetu. Vijeće okuplja niz istaknutih pojedinaca, promicatelja inovatorstva na međunarodnoj razini.

Glavna tema skupa bila je definiranje smjernica za unapređenje društva u cjelini s naglaskom na aktivnostima inovatorske zajednice, a na marginama skupa formaliziran je i status pojedinih članova i sudionika.

Na poziv Izvršnog odbora Lisabonskog Vijeća Skupštini je nazočio i Zoran Barišić, član Udruge inovatora Hrvatske, kojom prilikom je imenovan jednim od predsjedavajućih i ambasadorom Lisabonskog Vijeća u području napretka inovacija i poduzetništva.

Iskoristivši ovu prigodu gospodin Barišić je predstavio i ARCU 2019, svenacionalnu međunarodnu izložbu inovacija koja će se održati 17.-19.10.2019 u Zagrebu, te pozvao nazočne na sudjelovanje.

Premda Lisabonsko Vijeće prepoznaje isključivo pojedince, poziv upućen našem članu dodaje novu dimenziju ugledu Udruge inovatora Hrvatske u svijetu.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259