O nama

DRUŠTVENA ULOGA HRVATSKE ZAJEDNICE INOVATORA

Prvo udruženje inovatora u Hrvatskoj na nacionalnoj razini osnovano je u Zagrebu 1. listopada 1957. godine pod nazivom Sekcija pronalazača Hrvatske pod okriljem Narodne tehnike Hrvatske, koja je osnovana u Zagrebu 1946. godine i koja je preteča današnje Hrvatske zajednice tehničke kulture (HZTK).Hrvatska zajednica tehničke kulture krovna je organizacija Hrvatske zajednice inovatora (HZI). Hrvatska zajednica inovatora objedinjuje 20 udruga, 7 pravnih subjekata (trgovačka društva) te 80 inovatora pojedinaca. Okuplja više od 1.500 članova.

Težište čak i organiziranog rada u inovacijskoj djelatnosti danas se u Hrvatskoj premjestilo na nezavisne inovatore, s težnjom da se njihova djela po mogućnosti stručno obrade i komercijaliziraju, te da se razvitkom inovacijskih projekata da stimulacija razvitku poduzetništva. Zbog toga Strategija razvitka temeljena na novim proizvodima zahtjeva izgradnju posebnog sustava koji bi omogućio funkcioniranje osnovnih elemenata, a to su podsustavi financiranja (posebno rizičnog dijela izrade prototipova), angažiranja i organiziranja ljudi s vizijom (eksperata, inovatora, poduzetnika i sličnih), zasnivanje novih organizacijskih formi za serijsku proizvodnju, te izgradnju sustava pravne zaštite autorstva u zemlji i svijetu.

Misija

❖ Promocija inovacija, inovatora i inovacijskog stvaralaštva (sajmovi, izložbe, konferencije i dr.),

❖ Organiziranje i povezivanje inovacijske djelatnosti na lokalnim razinama u trgovačkim društvima i akademskoj zajednici (poduzetništvo, obrtništvo, instituti, sveučilišne zajednice i dr.), kao i osnivanje udruga inovatora,

❖ Suradnja s državnim tijelima i institucijama (ministarstva, agencije, komore, druga udruženja) na stvaranju nacionalnog inovacijskog sustava,

❖ Briga o kreativnim i inventivnim mladim ljudima u procesu obrazovanja putem aktivnosti u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture (natjecanja, izložbe, nagrađivanje i dr.)

Program rada HZI-a 

  • Promocija i takmičenje putem manifestacija:

- Izložba inovacija ARCA u Zagrebu s naglaskom na tehnička dostignuća

- Sajam AGRO ARCA  s naglaskom na poljoprivredu, ekologiju i prehrambenu industriju, seminari, rad sa mladima

- Salon inovacija u Ženevi s izborom najboljih domaćih inovacija izlaganih u na sajmovima ARCA i AGRO ARCA te po posebnom odabiru stručnog povjerenstva,

- Međunarodni sajam ideja, inovacija i novih proizvoda IENA u Nirnbergu s izborom najboljih hrvatskih inovacija

- Međunarodni salon inovacija SVIIF u Santa Clari.

- Međunarodnoj izložbi inovacija IWIS u Varšavi .

- Organiziranje javnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih, tribina, seminara i konferencija s ciljem informiranja članica i članova HZI-a te šire javnosti o aktivnostima, posebnostima i nadasve značenju inovatorske djelatnosti za gospodarstvo i akademsku zajednicu.

- Podupiranje članica HZI-a u ostvarivanju njihovih programa i projekata na županijskoj i gradskoj razini, a koje podupire lokalna zajednica i koji su usuglašeni s HZI. Posebno će se podupirati aktivnosti na području širenja i organiziranja inovacijske djelatnosti u trgovačkim društvima i akademskoj zajednici (poduzetništvo, obrtništvo, Instituti, Sveučilišne zajednice i dr.),

- Unapređenje Hrvatske baze inovacija i inovatora (CROBII/HBII) radi njihove promocije i komercijalizacije te pružati pomoć inovatorima pri rješavanju njihovih problema u svezi inovacija i inovacijske djelatnosti.

- Izrada prijedloga programa i projekata Udruge inovatora Hrvatske i njezinih članica, a za koje postoje pretpostavke da se mogu financirati iz fondova Europske unije IPA - prekogranična suradnja, CIP te ostalih programa EU

  • Suradnja s institucijama koje djeluju u okviru državne inovacijske infrastrukture:

- Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta,

- Ministarstvom gospodarstva,

- Ministarstvom poduzetništva i obrta,

- Ministarstvom poljoprivrede,

- Hrvatskom gospodarskom komorom,

- Hrvatskom obrtničkom komorom,

- Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo,

- Akademskom zajednicom te državnim agencijama i institucijama kojima je u svom djelovanju zastupljena inovacijska djelatnost.

- Brinuti o kreativnim i inventivnim mladim ljudima u procesu obrazovanja na način da će HZI sudjelovati pri izboru najboljih budućih inovatora u okviru aktivnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture te organizirati, za najbolje učenike i nastavnike, stručne posjete sajmovima inovacija u inozemstvu kao i predstavljanje njihovih radova na sajmovima inovacija u Hrvatskoj

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Hrvatska zajednica inovatora član je: Svjetske federacije nacionalnih organizacija inovatora (International Federation of Inventor's Associations - IFIA) i Europskog udruženja inovatora (Association of European inventors - AEI)

Zaključno

HZI okuplja i brine za trajnu INOVATIVNOST u stvaralaštvu, a što treba dovesti do:

boljih,

kvalitetnijih i

kreativnijih proizvoda i usluga, jer ono što je jučer bilo dobro i uspješno nije dovoljno za pobjedu u tržišnoj utakmici sutra.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259