IN MEMORIAM; Lucijan Vitasović, predsjednik Društva inovatora Pula

Lucijan Vitasović rođen je u Kacani - Vodnjan 7. ožujka 1936. godine. Osnovnu školu pohađao je u Vodnjanu, srednju školu završio je u Puli, a ekonomski fakultet u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste. Obavljao je razne društvene i političke funkcije, a u Društvo inovatora Pula aktivirao se 1980 godine. Za predsjednika Društva inovatora Pula izabran je u veljači 1981. godine u vrijeme kada je obavljao dužnost tajnika Privredne komore Pula. Kao predsjednik Društva inovatora Pula dao je veliki doprinos afirmaciji inventivnog rada i inovatora općine Pula. Veliki doprinos u mijenjanju odnosa prema inovatorima ostvario je kroz primjenu Društvenog dogovora o poticanju inventivnog rada u općini Pula. Taj dogovor bio je osnovica rada svih subjekata u općini Pula. Kao predsjednik društva sudjelovao je u planiranju i izvršavanju svih aktivnosti Društva inovatora Pula od prvog izbora pa do danas. Njegov doprinos u afirmaciji i vrednovanju rezultata inovatora i afirmaciji izuzetno velikog broja inovacija nemjerljiv je. Sudjelovao je u svim aktivnostima nacionalne udruge inovatora gdje je obnašao razne dužnosti i bio predsjednik Nadzornog odbora.

Ocjenjujući postignute rezultate DIP-a gdje je on bio predsjednik, Gradsko vijeće Pula donijelo je odluku da se najviše priznanje za postignute izuzetne rezultate u inovatorstvu dodjeljuje pravnim osobama. Povelja Grada Pule 2001. godine dodijeljena je Društvu inovatora Pula i time na simboličan način izražena zahvalnost za sve učinjeno svih ovih godina u inovatorstvu i zahvala posebno gospodinu Vitasoviću, tadašnjem predsjedniku DIP-a. Njegovom zaslugom 2002. godine Hrvatska zajednica tehničke kulture Društvu inovatora Pula dodijelila je Plaketu Hrvatske zajednice tehničke kulture za ostvarene posebne rezultate. Dobitnik je i posebne povelje Zajednice tehničke kulture Pula u povodu obilježavanja 70-godišnjice Zajednice tehničke kulture Pula.

Nagrade Zajednice tehničke kulture Pula koje se dodjeljuju svake godine postale su tradicionalni znak pažnje najistaknutijim pojedincima, a Lucijanu Vitasoviću za predani rad u inovatorstvu od 1980. godine i promicanje inovatorske djelatnosti i tehničke kulture 2010. godine uručena je Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture Pula.

Hvala mu za sve što je učinio za inovatore.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259