Savez Alpe - Jadran objavio godišnji javni poziv za sufinanciranje projekata

04.03.2020

Savez Alpe-Jadran objavio je godišnji javni poziv za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza koji je otvoren do od 01. do 31. ožujka 2020. godine. Na natječaj se mogu javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije iz minimalno tri regije/države članice Saveza.

Savez Alpe Jadran sufinancira:

  • pripreme projekta u okviru odgovarajućih EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS +, Kreativna Europa itd.)
  • provedbu projekata koje sufinancira EU
  • zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže suradnje

Projekti koje financira Savez Alpe-Jadran moraju uključivati najmanje tri redovita člana Saveza iz tri različite zemlje. Članice Saveza su hrvatske županije Primorsko-goranska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, mađarska županija Vas, te slovenske općine koje zastupa Skupnost občin Slovenije (Zajednica općina Slovenije).

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Važne smjernice za prijavu projekta:

  • Svi članovi Saveza Alpe-Jadran moraju imati priliku biti dio projekta
  • U prijavi je potrebno opisati ulogu svakog partnera
  • Očekivana dodana vrijednost projekta za cjelokupni Savez mora biti jasno opisana u prijavnom obrascu i predmet je procjene nakon završetka projekta
  • Ključan je opći doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivani medijski prijem, tiskano i/ili online objavljivanje rezultata itd.)
  • Svi mali projekti moraju podržavati Prioritet 2.3 „Jačanje kohezije u zajednici“ (vidi str. 62/63 „SAA-2027“)

Obrasce za prijavu (na engleskom jeziku) s detaljnim smjernicama za provedbu, kao i proceduralna pravila i Strategiju „SAA -2027“ možete pronaći na POVEZNICI.

Zainteresirani prijavitelji moći će svoj projektni prijedlog prijaviti putem nadležnih TCP-a (Tematskih koordinacijskih točaka) koje obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Visoko obrazovanje, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam. Prijave su otvorene do 31. ožujka 2020. godine, 23:59 sati.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259