Prvi regionalni virtualni sajam inovacija "SARAJEVO 2020."

10.08.2020

Pokrovitelj: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

1. OPĆE INFORMACIJE

1.1. Naziv: Prvi regionalni virtualni sajam inovacija „Sarajevo 2020.“

1.2. Datum: 15 - 16. rujna 2020. godine; 10:00 - 17:00 sati

1.3. Lokacija: Virtualno, online. Link i šifru za pristup Sajmu dostavit ćemo naknadno

1.4. Radni jezik: bosansko - crnogorsko - hrvatsko - srpski

1.5. Virtualna podrška: Agencija Mašta (BiH) i Beyond 42 (Srbija)

1.6. Organizator: Startup studio Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Forum

1.7. Glavni partner: Svjetska federacija inovatorskih organizacija, IFIA

1.8. Izvršni partner: Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine

1.9. Ostali partneri:

- Aktivni slovenski inovatorji

- Nacionalna asocijacija inovatora Sjeverne Makedonije

- Savez pronalazača Beograda

- Savez pronalazača Crne Gore (u osnivanju)

- Udruga inovatora Hrvatske

- Lonac.pro – Zajednica za aktivizam i poduzetništvo

2. O SAJMU

2.1. Osnovni cilj Prvog regionalnog sajma „Sarajevo 2020.“ predstavljaju materijalizacija i komercijalizacija, odnosno uvođenje u proizvodnju i primjenu inovacija čiji autori imaju državljanstvo (sjedište, za tvrtke) u jednoj od zemalja bivše Jugoslavije.

Sajam će, na jednoj strani, omogućiti inovatorima pristup kapitalu i lakšu komercijalizaciju inovacija i, na drugoj, investitorima i tvrtkama pristup inovacijama, kao najvrednijem resursu na kojem se temelji održivost i rast ekonomije.

2.2. Startup studio je osigurao fond od 250.000 € za ulaganje u osnivanje novih i/ili jačanje postojećih start-up malih i srednjih tvrtki, čije se poslovanje, djelomično ili u cijelosti, može zasnivati na korištenju inovacija otkupljenih na Sajmu.

2.3. U sufinanciranju Sajma mogu sudjelovati državni organi zemalja / sudionica na svim razinama vlasti, domaći i strani sponzori i dr.

2.4. Mada se ne mogu svrstati u izvore financiranja, još manje u prihode – najveći financijski rezultat Sajma mjerit će se po visini sklopljenih ugovora iz točke 2.1.

2.5. Sajam će se održati putem posebno kreirane on-line platforme koja omogućava postavljanje izložbenog prostora i prezentaciju proizvoda kao i održavanje sastanaka sa sudionicima Sajma. Svi inovatori će na izložbenom prostoru imati neograničeno vrijeme prezentiranja svoje ideje.

3. SUDIONICI

3.1. Na Sajmu mogu sudjelovati inovatori iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije – osobno ili posredstvom zastupnika, kao i pravna lica koja se bave tehničko-tehnološkim istraživanjem i razvojem.

3.2. U načelu, mogu biti predstavljene samo inovacije za koje inovatori / ponuđači dostave dokaz o dobivenom patentu ili zaključak o podnošenju patentne prijave.

3.3. Izuzetno, mogu biti predstavljene inovacije koje ne zadovoljavaju uvjete iz prethodne točke, za koje inovator smatra da bi mogle izazvati interes potencijalnog korisnika.

3.4. Broj izlagača po svakoj državi je najviše 8. Partneri su dužni osigurati kvalitetne prezentacije inovacija na sajmu.

3.5. Inovatori su odgovorni za bilo kakve tekstualne ili druge pogreške koje se jave na prezentiranim dokumentima.

3.6. Organizator ne preuzima odgovornost za nepojavljivanje inovatora na sastanku, za probleme uzrokovane slabom internet vezom izlagača i druge smetnje koje se mogu pojaviti u komunikaciji između dvije strane.

4. KAKO SE PRIJAVITI

4.1. Svi zainteresirani trebaju dostaviti prijavu za sudjelovanje najkasnije do ponoći, u subotu, 15. kolovoza 2020. Kotizacija iznosi 200 € za prijave pristigle od 16. do 25.8.2020.

4.2. Sudionik-inovator ne može prijaviti više od jedne inovacije! Inovaciju prijavljuje putem PRIJAVNOG FORMULARA, u roku propisanim točkom 4.1.

Istovremeno, ako putem on-line obrasca ne uspiju dostaviti privitke, iste dostavljaju na adresu: info@startupstudio.ba: a) Rješenje o patentu, ili b) Rješenje o konsenzualnom patentu, ili c) Zaključak o podnošenju patentne prijave.

4.3. Izuzetno, mogu biti predstavljene inovacije za koje ne postoje pravno valjani dokumenti (točka 3.3.), a koje bi mogle izazvati interes potencijalnih korisnika.

4.4. Obaveze inovatora izlagača

4.4.1. Pripremiti naslov inovacije (maksimalno 10 riječi)

4.4.2. Pripremiti kratak i jasan opis inovacije (maksimalno 100 riječi)

4.4.3. Osigurati 3G ili 4G internet konekciju ili kućni internet slične brzine kako bi njegova/njena prezentacija bila bez prekida i smetnji

4.4.4. Napraviti promotivne materijale u PDF ili Power Point formatu

4.4.5. Prisustvovati obuci za korištenje softvera

4.4.6. Prisustvovati pripremnom sastanku s organizatorima kada će biti testirana video konekcija i sama prezentacija

4.4.7. Biti na vrijeme na svojoj prezentaciji i završiti unutar predviđenog vremena

4.4.8. Biti prisutan na virtualnom štandu drugog dana Sajma

Inovatori koji ne ispune navedene obaveze, neće moći sudjelovati na Sajmu.

5. EVALUACIJA I NAGRADE

5.1. Sve inovacije pregledat će i ocijeniti Međunarodni žiri, sastavljen od predstavnika nacionalnih inovatorskih udruženja / sudionika Sajma.

5.2. Član Žirija ne može izlagati svoju inovaciju, niti kao koautor

5.3. Žiri ocjenjuje inovacije dodjeljujući poene po principu Eurosonga, od 1 do 12, pri čemu članovi žirija nemaju pravo glasanja za kandidata iz svoje države.

5.4. Članovi žirija će dostaviti svoje glasove Startup studiju, koji će proglasiti pobjednika s najvećim brojem poena. Svaki partner će naknadno dobiti detaljno računicu sa svim pojedinačnim glasovima na uvid. Rezultati glasanja će biti objavljeni na kraju drugog dana Sajma

5.5. Nagradni fond za Inovatore

5.5.1. Specijalna nagrada „IFIA Best Invention Medal“ – priznanje IFIA (Svjetska federacija inovatorskih organizacija), s pravom korištenja znaka IFIA na proizvodu i na pripadajućim informativnim materijalima; novčana nagrada inovatoru 500 €

5.5.2. Titula „Inovator godine 2020.“ i novčana nagrada u iznosu od 2.000 €

5.5.3. Zlatna medalja i novčana nagrada u iznosu od 1.500 €

5.5.4. Srebrena medalja i novčana nagrada u iznosu od 1.000 € (2 nagrade)

5.5.5. Bronzana medalja i novčana nagrada u iznosu od 500 € (3 nagrade)

5.6. Nagradni fond za udruženja

Za svaku nagradu koju dobije predstavnik udruženja, udruženje će dobiti 50% vrijednosti nagrade. Npr. ako je dobitnik zlatne medalje iz Udruženja države N, koja vrijedi 1.500 €, tada i udruženje koje je poslalo na sajam inovaciju tog kandidata dobiva dodatnih 750 €.

Novčane nagrade bit će dostavljene na bankovni račun dobitnika, a diplome e-mailom.

5.7. Investicijski fond Startup studija

Do 25.000 € po jednoj inovaciji za komercijalizaciju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ukupan investicijski fond iznosi 250.000 € i biće iskorišten ako Startup studio prepozna konkretan interes i dvije strane se dogovore oko vlasničkih udjela.

6. ADRESE ZA DODATNE INFORMACIJE

www.startupstudio.ba

info@startupstudio.ba

Phone: + 387 61 186 466

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259