Potpisan je sporazum o suradnji između HZI-a i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

27.06.2023

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259