Osnažite svoje poslovanje uz Fond za MSP-ove

05.07.2021
Program „Ideas Powered for Business” Fonda za MSP-ove program je bespovratnih sredstava u iznosu od 20 milijuna eura koji pomaže europskim malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) da pristupe svojim pravima intelektualnog vlasništva (IV).

Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi EUIPO u svrhu pružanja potpore poduzećima u razvoju njihovih strategija IV-a i zaštiti njihovih prava IV-a na nacionalnoj razini, regionalnoj razini i razini EU-a.


Izvor: web stranica Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259