Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade „Inovacija godine“ za 2019. godinu

14.09.2020
Temeljem članka 2. i 6. Pravilnika o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 4. srpnja 2017. godine, Udruga inovatora Hrvatske dana 17. srpnja 2020. upućuje


JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE „INOVACIJA GODINE“ ZA 2019. GODINU


  1. Godišnja nagrada „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se za komercijaliziranu inovaciju, kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.

  2. Nagrada se dodjeljuje inovativnim pojedincima, državljanima Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske.

  3. Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati članovi Udruge inovatora Hrvatske, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, te sve pravne i fizičke osobe.

  4. Prijavitelj je dužan obrazac vlastoručno potpisati čime pod moralnom i materijalnom odgovornošću jamči za istinitost podataka navedenih u obrascu. Obrascu se obvezatno prilaže životopis autora inovacije.

  5. Obrazac i životopis dostavljaju se elektroničkim putem na adresu uih@inovatorstvo.com ili putem pošte/osobne dostave, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Udruga inovatora Hrvatske Dalmatinska 12, HR - 10000 Zagreb s naznakom Prijava za godišnju nagradu „Inovacija godine“

  6. Datum objave javnog poziva je 17. srpanj 2020. godine.

  7. Rok za predaju prijedloga je 23. listopada 2020. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.

  8. Dobitnik Nagrade javno se objavljuje i proglašava na svečanosti dodjele Nagrade upriličenoj povodom Dana hrvatskih inovatora (listopad 2020).

  9. Postupak raspisivanja javnog poziva te postupak ocjenjivanja i dodjele Nagrade provodi se sukladno Pravilniku o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ od 4. srpnja 2017. godine.Udruga inovatora Hrvatske

Ivan Bračić, predsjednik

Datoteke uz članak
Prijava inovacija godine. 92.32 kB
Pravilnik o dodjeli godišnje nagrade „Inovacija godine“ Udruge inovatora Hrvatske 49.59 kB

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259