Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske otvorio je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja"

16.03.2020
Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala "e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom, Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) je dana 12. ožujka 2020. godine, otvorio novo savjetovanje sa zainteresiranom javnosti na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja"

Savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o patentu

Savjetovanje će biti otvoreno do 14. travnja 2020. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259