"Dokazivanje inovativnog koncepta"

01.09.2022Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedlogaDokazivanje inovativnog koncepta (kod poziva: NPOO.C3.2.R3-I1.01). Poziv se provodi u sklopu potkomponente C3.2. Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta, Reforme 3, Investicije 1 Uvođenje funkcionalnijeg programskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija .

Predmet Poziva:
Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio investicijski rizik.

Cilj Poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • istraživačka organizacija koja zadovoljava definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja, u skladu s Uredbom 651/2014, člankom 2., točkom 83. , što znači subjekt (kao što su: sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnoga ili privatnoga prava) odnosno na način financiranja, čiji je glavni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj, ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost uz predavanja, objavljivanje ili prijenos znanja.
  • mikro, malo ili srednje poduzeće , u skladu s Prilogom I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Partnerstvo: Prijavitelji koji su javne istraživačke organizacije projekt provode u obveznom partnerstvu s prepoznatim centrom . Prijavitelji koji sami imaju status prepoznatoga centra provode projekt samostalno. Prijavitelji koji su poduzeća projekt provode samostalno.

Uloga je projektnoga partnera svojom stručnom ekspertizom pomoći korisniku u upravljanju inovacijskim ciklusom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije proveli su odabir prihvatljivih prepoznatih centara. Popis odabranih prepoznatih centara koji će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta u suradnji s korisnikom nalazi se na poveznici .

Napominjemo da se Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilište u Zagrebu također nalazi na popisu odabranih prepoznatih centara, stoga ako ste zainteresirani za partnerstvo, kontaktirajte nas na anita.pivac@unizg.hr.

Rok za prijavu: Projektni prijedlozi dostavljaju se najranije od1. rujna 2022., a krajnji je rok 30. studenoga 2022.

Način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO) , ispunjavanjem i podnošenjem prijavnoga obrasca.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva ovoga poziva iznose 36.165.000,00 HRK. Najniži iznos za pojedini projekt iznosi 200.000,00HRK, a najviši 500.000,00 HRK.

Više informacija o samom natječaju, kao i svu natječajnu dokumentaciju, možete pronaći na https://mzo.gov.hr/ i https://fondovieu.gov.hr/pozivi/ .

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259