ADRIATECH - 3. hrvatska izložba inovacija u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici

28.11.2019
SUIR Savez udruga inovatora Rijeka organizira izložbu ADRIATECH - 3. hrvatska izložba inovacija u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici koja će se održati od 2. do 6. prosinca 2019. u auli Tehničkog fakulteta u Rijeci. Suorganizatori izložbe su UIH Udruga inovatora Hrvatske Zagreb i Tehnički fakultet u Rijeci, uz suport Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi će biti predstavljeno 40-ak inovacija iz Istarske, Karlovačke, Međimurske, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske županije i grada Zagreba, kao i inovacije sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministrica znanosti. U svim europskim dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.

U ponedjeljak 02. prosinca s početkom u 11 sati u prostoriji U7, na Tehničkom fakultetu Rijeka, Vukovarska 58, u sklopu provođenja edukativnog projekta Arhimed academia, UIH organizira predavanje:

PREGLED OBLIKA I POSTUPAKA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

1. Uvod u intelektualno vlasništvo

2. Primjeri inovativnih proizvoda

3. Oblici i postupci nacionalne i međunarodne zaštite (naglasak na patente i industrijski dizajn)

4. Problemi zaštite rezultata znanstveno istraživačkog rada

5. Važnost primjene i iskorištavanja intelektualnog vlasništva

Predavanje u trajanju od cca 60 minuta održat će Rene Kajp, dipl.ing. (vanjski suradnik UIH-a, dugogodišnji djelatnik Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo), a nakon predavanja predviđeno je vrijeme od 30 minuta za pitanja i diskusiju.

Radi osiguranja kvalitetnog prostora molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na predavanje na suir.rijeka@gmail.com ili stajduhar04@gmail.com.

Izvor: web Sveučilišta u Rijeci - TEHNIČKI FAKULTET

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259