5. ADRIATECH - Izložba inovacija u građevinarstvu

08.06.2021
Poštovani,

5. ADRIATECH - Izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR - Saveza udruga inovatora Rijeka održava se 25. do 29. listopada 2021. u auli Građevinskog fakulteta koji je smješten u Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Suorganizatori izložbe su UIH Udruga inovatora Hrvatske Zagreb i Građevinski fakultet u Rijeci, uz suport Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka.

Edukativno-pokazna izložba inovacija AdriaTech ima za osnovni cilj izložbe približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti. U svim europskim dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.

Način predstavljanja inovacija (koje su nastale u zadnjih 10 godina) je samo putem postera i ne zahtijeva prisustvo autora na izložbi. Grafičko oblikovanje i print postera će preuzeti organizator SUIR kako bi oni bili unificirani, a vaša obveza je osigurati što kvalitetniju dokumentaciju za izradu postera (fotografije, tekstovi, grafikoni, naziv, kontakt podaci i sl.) u digitalnom obliku. Učešće na izložbi je besplatno.

Molim vas da nam povratno do 30.6.2021. dostavite potvrdu o vašem učestvovanju, s podacima o inovacijama koje želite predstaviti, kao i kontakt podatke kako bismo pristupili dogovoru o potrebnoj dokumentaciji i realizaciji učešća na izložbi.

S osobitim štovanjem,

SUIR – Savez udruga inovatora Rijeka

Mladen Štajduhar, predsjednik

tel. +385 51 219 300

mob. +385 91 224 1979

e-mail: stajduhar04@gmail.com

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259