4. ADRIATECH - hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu

08.06.2020
Savez udruga inovatora Rijeka organizira 4. ADRIATECH - hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu koja će se održati od 26. do 30. listopada u auli Građevinskog fakulteta u Rijeci (Kampusa Sveučilišta u Rijeci). Suorganizatori izložbe su UIH Udruga inovatora Hrvatske Zagreb i Građevinski fakultet u Rijeci, uz suport Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi će biti predstavljeno 30-ak inovacija iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske županije i grada Zagreba.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministrica znanosti. U svim europskim dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259