2021. proglašena Godinom inovacija na Sveučilištu u Zagrebu

05.02.2021

U skladu s odlukom, na Sveučilištu u Zagrebu tijekom ove godine organizirat će se niz aktivnosti s ciljem upoznavanja šire javnosti s djelovanjem vrhunskih istraživača te ulogom i važnošću inovacija, znanosti i tehnologije za društvo u cjelini.

Među ostalim, tijekom 2021. planira se osnivanje Znanstveno-tehnologijskoga parka Sveučilišta u Zagrebu u kampusu Borongaju, izrada Kataloga inovacija i patenata Sveučilišta u Zagrebu te svečana dodjela posebnih priznanja i nagrada za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije.

Planom aktivnosti predviđeno je i da će tijekom ove godine sveučilišna tijela raditi na uspostavljanju institucijskoga regulatornoga okvira za upravljanje intelektualnim vlasništvom i aktivnostima transfera znanja i tehnologije, kao i na dodatnim uputama za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu vezanima za inovacije i transfer tehnologije, koje bi pridonijele boljim rezultatima rangiranja na globalnim rang-listama najuspješnijih sveučilišta. Također, važan dio aktivnosti odnosit će se na popularizaciju i promicanje inovacija i transfera tehnologije u javnosti i medijima.

Sve će spomenute aktivnosti koordinirati Sveučilišno povjerenstvo za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu , koje je rektoru i Senatu predložilo da 2021. bude proglašena Godinom inovacija na Sveučilištu u Zagrebu. Uz prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu, koordinator Povjerenstva je prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu prepoznaje obrazovanje, znanost, inovacije i transfer znanja i tehnologije kao razvojne prioritete koji jedini mogu donijeti dugoročni gospodarski napredak i društvenu stabilnost Hrvatskoj.

Svjesno svoje uloge u promicanju inovacija i stvaranju platforme za prijenos znanja i tehnologije u gospodarstvo, Sveučilište u Zagrebu nastoji u svakom pogledu podupirati istraživački rad i inovacijsku djelatnost na Sveučilištu. Vrijedan i uporan rad međunarodno je prepoznat i priznat, što je vidljivo i stalnim napredovanjem u usporedbi s najboljim svjetskim sveučilištima.

Aktivnosti istraživača Sveučilišta u Zagrebu čine gotovo 70 posto hrvatske znanosti i inovacijskoga potencijala, koji osim svojih znanja uspješno prenose akademske vrijednosti novim naraštajima studenata te ih obrazuju i odgajaju u nove generacije stručnjaka.

Sveučilište u Zagrebu neizostavan je partner i hrvatskom gospodarstvu, te istovremeno, nezaobilazna ekspertna infrastruktura u izvanrednim situacijama, kao što su i pokazali posljednji izazovi koje su donijeli niz potresa te pandemija bolesti COVID-19.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259