Otvoren natječaj : Ulaganje u znanost i inovacije - PRVI POZIV

25.07.2017
ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE - PRVI POZIV

Predmet: Ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije. Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3, doprinijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenog sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovom preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Svrha:Povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno-inovacijskih aktivnosti u RH.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 158.460.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.080.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: Znanstvena organizacija znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri MZO-u prijavitelj mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije.

Prihvatljive aktivnosti: Izvođenje primijenjenih istraživanja (kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 ili horizontalnim temama s utjecajem na jedan ili više PTPP-a, zapošljavanje mladih istraživača za potrebe provedbe aktivnosti projekta, diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. objava radova, publiciranje, održavanje simpozija, sudjelovanje na stručnim sajmovima itd.), izrada Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta, aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije (npr. stjecanje i iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo proizišlo iz projekta, licenciranje, osnivanje novih poduzeća i sl.), upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.), aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.), aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela.

Rok prijave: od 13.6.2017. do 2.10.2017.

INFORMATIVNA RADIONICA

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv.

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održat će se 12. srpnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Predviđeno trajanje informativne radionice je od 10:00 do 15:30 sati.

Molimo da, zbog ograničenog broja mjesta, svoje sudjelovanje na radionici potvrdite što prije, a najkasnije do 4. srpnja 2017. godine na adresu elektroničke pošte ugovaranje@mzo.hr


VIŠE O NATJEČAJU MOŽETE VIDJETI NA POVEZNICI

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259